Souvislosti, které všude nenajdete

Praktické rady, když nechcete test a když vás zaměstnavatel nechce pustit do práce, pokud nejste otestováni

(6. díl)

Občan má ze zákona právo žádat na testech INFORMOVANÝ SOUHLAS – je to potvrzení, že zdravotní výkon nemohou vykonat bez vašeho souhlasu.

Občan má právo zkontrolovat, zda mají ti, co testují, potřebné certifikáty. Pokud jste už na testech, žádejte informovaný souhlas a žádejte zdravotníka, aby se vám prokázal zdravotním certifikátem. Tlačte na tyto dvě věci.

Když už jste na testování, které nechcete podstoupit, ale nemáte odvahu a ani jinou možnost, tak jednoduše poučte toho, kdo vykonává test, ať on poučí vás o informovaném souhlasu. Je povinen vás poučit o rizikách. A pak se odvolejte na to, že se bojíte jít do tohoto rizika. Žádejte, aby se o tom sepsal písemný záznam a tlačte na to. Každý test by měl mít na příbalovém letáku, kdo je DRŽITELEM REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ – rozhodnutí o bezpečnosti a kvalitě. Žádný test ho však nemá a to je v rozporu se zákonem! Takový výrobek by se na území EU neměl distribuovat, prodávat a už vůbec ne používat!!!

Zde jsou konkrétní příklady:

Jedna žena podala trestní oznámení na odběrové místo, protože jí nechtěli ukázat platné dokumenty, že jsou odborníci k tomu určení, nechtěli se představit, nechtěli předložit schválení o likvidaci materiálu atd. atd. Vše natočila, zavolala policii, trvala na zabavení testovací sady jako důkazu a podala trestní oznámení. Je potřeba, aby každý občan byl informován o svých právech, aby mohl konat a nenechal se zastrašit!

NEEXISTUJE právní povinnost podstoupit test! Nemáte právní povinnost jít na testování (darování) tkání. Podle českých zákonů i podle evropských předpisů „je test roven darování orgánů, buněk a tkání“. Vláda postupuje protiprávně v souvislosti s požadavky na testy. ZDROJ ZDE:
https://aliancenarodnichsil.cz/vlada-postupuje-protipravne-v-souvislosti-s-covidem-19-analyza/
Antigenní test nemůže zaručit, že jste negativní a je velmi nespolehlivý. Kdokoliv, kdo by po vás chtěl test – negativní testovací certifikát – tak zavolejte policii. Podle ústavy máte právo chránit své soukromí a zdravotnická dokumentace je navíc speciálně chráněna a vy ji nemusíte dávat nikomu kromě státních orgánů. Pokud by někdo takto porušoval GDPR, tak můžete zavolat orgány činné v trestním řízení a nahlásit ho.

Podklady: JUDr. Adriana Krajníková, advokáta, Slovenská republika; JUDr. Štefan Harabin, bývalý šéf Nejvyššího soudu SR a exministr spravedlnosti SR

Vzhledem k velkému množství dotazů týkajících se toho, jak postupovat, pokud vám zaměstnavatel nedovolil vykonávat práci dnes, aniž byste se prokázali testem na COVID-19, vám předkládáme návrh dopisu, který můžete poslat svému zaměstnavateli písemně. Další den ráno běžte opět do práce a nafoťte si případnou odmítavou reakci zaměstnavatele mobilem.

Písemné podání:

Jméno: ……………………………………………………

Adresa: ………………………………………………………………………

Zaměstnavatel: ……………………………………………………………

Dnes …………… jste mi nedovolili vstoupit na pracoviště s cílem řádně vykonávat svou práci ve smyslu platné pracovní smlouvy od …………

Nemám zákonnou povinnost nosit roušku ani se nechat otestovat a vy nemáte právo nahlédnout do mé zdravotnické dokumentace, včetně testu.

Vyzývám vás, abyste mi umožnili pracovat a dali mi práci dle mé pracovní smlouvy. Pokud tak neučiníte, upozorňuji vás, že si vyberu náhradu mzdy i na dobu, ve které mi nedovolíte vstoupit na pracoviště a pracovat.

V případě, že budete pokračovat v mém psychologickém vydírání, podám trestní oznámení pro trestný čin útisku zákon 40/2009 Sb., § 177 odst.1. b).

(1) Kdo jiného nutí a zneužívá jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. Příloha: kopie pracovní smlouvy od ………

V ………………………… dne: …………………………… Podpis: …………………

Zaměstnavatelé se testováním dopouští trestného jednání – přečinu Útisku…

Autor Ivana Schneiderová: Pan JUDr. Harabin na svém FB vše přehledně řeší v rubrice – právo do "vreckovky".

Praktické rady, když nechcete test a když vás zaměstnavatel nechce pustit do práce, pokud nejste otestováni

08.04.2021

Rychlá navigace: