Souvislosti, které všude nenajdete

Co je tak zvláštního a cenného na tom být člověkem

Proč to chceme zažít? Lidská existence je různorodá i intenzivní. Když žijete lidský život, jste dočasně ponořeni do ohromného pole fyzických vjemů, myšlenek a pocitů. Díky dualitě, která je neodmyslitelnou součástí tohoto pole, nastává ve vašich zážitcích velký rozpor a intenzita, jež jsou mnohem větší, než když existujete v astrální rovině. To je rovina, do které vstupujete po smrti a kde setrváváte mezi životy. Může být pro vás těžké si to představit, ale mnoho bytostí na naší straně by bylo rádo na vašem místě. Rády by byly lidmi a získávaly lidské zkušenosti. Lidská zkušenost má druh reálnosti, která je pro ně neocenitelná. Ačkoli mohou tvořit nespočet realit pouhou silou své představivosti, dává jim to menší uspokojení, než je vytvoření jedné hmotné reality na Zemi.
Na Zemi je proces tvoření často bojem. Když si plníte své sny, setkáváte se obvykle se spoustou překážek. Mentální způsob tvoření v astrálním světě je mnohem jednodušší. Neexistuje žádné zpoždění v čase mezi myšlenkou a skutečným výtvorem. A co víc, můžete vytvořit jakoukoli realitu, kterou chcete nebo na jakou jen pomyslíte. Nejsou zde žádná omezení. V momentě, kdy si představujete nádhernou zahradu, můžete do ní ihned vstoupit. Ke zrození myšlenky na Zemi a její realizaci v hmotném světě je zapotřebí velkého úsilí. Vyžaduje to silný záměr, vytrvalost, jasnost mysli a víru v srdci. Na Zemi se musíte potýkat s pomalostí a zatvrzelostí materiálního světa. Musíte sami v sobě prožít protichůdné impulsy: pochyby, zoufalství, nedostatek vědění, ztrátu víry atd. Proces vašeho tvoření na Zemi je brzděn a dokonce může být zmařen díky jakémukoli z těchto prvků. Přesto jsou tyto potenciální problémy, či dokonce nezdary, těmi skutečnými důvody, jež činí život zde tak cenným. V tomto procesu jsou výzvy, kterým čelíte, vašimi největšími učiteli. Dávají pozemským prožitkům rozměr, který je mnohem hlubší a širší než snadný tvořivý proces v astrálních říších. Zdejší snadnost všeho plodí bezvýznamnost. Astrální bytosti, které zakusily život na Zemi, tohle vědí a chápou. Často jste zde zoufalí nad nepoddajnou povahou vaší reality. Kolikrát realita nekoresponduje s vašimi přáními a nadějemi. Kolikrát se zdá, že vaše tvořivé cíle skončí v bolestech a rozčarování. Nicméně v nějakém momentě se vám podaří nalézt klíč k míru a štěstí. Najdete ho ve svém srdci. A když se tak stane, radost, kterou pocítíte, se nevyrovná ničemu, co je vytvořené v astrální říši. Je to zrod vašeho mistrovství, vašeho božství. Euforii, kterou zakusíte, když se vaše božství probudí, vám poskytne moc léčit sebe sama. Tato božská láska vám pomůže vyléčit všechna zranění, která jste nashromáždili během vašich životů na Zemi. Poté budete schopni pomáhat léčit i ostatní, kteří procházeli stejnými zkouškami a utrpeními. Rozpoznáte jejich bolest a uvidíte ji v jejich očích. A pak budete schopni vést je na jejich cestě k božskosti.

Skrze Pamelu Kribbe

Co je tak zvláštního a cenného na tom být člověkem

22.11.2020

Rychlá navigace: