Souvislosti, které všude nenajdete

Procházení dualitou má svůj smysl

Nepodceňujte smysl vašich životů na Zemi. Patříte k nejkreativnější, nejvyspělejší a nejodvážnější části Boha (Všeho–Co–Jest). Jste průzkumníci nepoznaného a tvořitelé nového. Vaše zkoumání říše duality slouží účelu, který sahá daleko za vaši představivost. Je těžké vysvětlit vám nejhlubší smysl vašich cest, ale můžeme říci, že jste spolutvůrci nového typu vědomí, takového, které dříve neexistovalo. Toto vědomí bylo poprvé zobrazeno Kristem v dobách, kdy kráčel po Zemi, můžeme ho nazvat Kristovským vědomím a povstalo ze spirituální alchymie. Fyzikální alchymie je umění, které transformuje olovo ve zlato a spirituální alchymie transformuje temnou energii, prostřednictvím světelné energie v energii jinou, spirituální zlato, které je přítomné v Kristovské energii. Smyslem není transformovat Temnotu ve Světlo či zlo v dobro. Temnota a Světlo, zlo a dobro jsou přirozené protiklady; existují ve vzájemné sounáležitosti. Skutečná spirituální alchymie představuje třetí typ energie, zcela odlišné od těchto dvou. Je to vědomí, které obsahuje obě polarity a je transformované skrze energii lásky a pochopení. Skutečný účel vaší cesty není nechat Světlo ovládnout Temnotu, ale jít za hranici těchto protikladů a vytvořit nový typ vědomí, které udržuje jednotu v přítomnosti Světla i Temnoty.
Tajemství celého procesu je v nalézání duchovní perly, spirituálního zlata Kristovského vědomí. Tou perlou je vaše probuzené vědomí. Jste to vy, kteří jste postupně transformováni zkušenostmi duality. Prozkoumáváním, tvoříte Nové. Stáváte se perlou Božského výtvoru. Bůh to tak musel udělat, jelikož to, co jste se pokoušeli nalézt, ještě neexistovalo, a tak to muselo být vytvořeno vámi. Boha zajímalo vytvoření něčeho nového. Dobrota byla všude kolem a ve skutečnosti tu nebylo nic jiného a vše bylo poněkud statické. Božské dílo postrádalo živost, možnost růstu, kreativity a rozmachu. K tomu, aby vnikla změna, bylo potřeba vytvořit možnost pro pohyb a rozmach. Proto byl přizván do tvoření nový prvek – nevědomost, který se lišil od všeprostupující Dobroty. Nevědomost je prvek, který brání Dobru plně se projevit. Vytváří iluzi bytí mimo Dobro, bytí oddělené od Boha. To, že nevíte, kým jste, je podnět, který stojí za změnou, růstem a rozvojem ve vašem Vesmíru. Nevědomost plodí strach, strach plodí potřebu kontroly, potřeba kontroly plodí boj o moc a tak tu máte všechny podmínky pro to, aby se Zlo rozvíjelo a bujelo. Jeviště pro boj mezi Dobrem a Zlem bylo takto připraveno.
Může být pro vás velmi těžké to pochopit s ohledem na všechno utrpení způsobené nevědomostí a strachem, ale Bůh si těchto energií velice vážil, jelikož mu poskytly způsob jak překonat hranice Sebe sama. Požádal ty, kteří patří k jeho nejtvořivější, nejpokročilejší a nejodvážnější části, aby přijali závoj Nevědomosti. Abyste mohli zažít dynamiku protikladů co možná nejdůkladněji, padli jste dočasně do zapomnění skutečné povahy vašeho "Já". Souhlasili jste skočit do neznáma, ale i tato skutečnost byla schována pod závoj zapomnění. A tak nyní často proklínáte Boha za to, v jaké jste situaci, jaké zažíváte útrapy a nevědomost. Lze to pochopit. V té nejhlubší podstatě jste přece také Bohem. Navzdory všem potížím a zármutkům hluboko uvnitř života v dualitě máte stále smysl pro zázraky. Když jste vyrazili na svoji cestu, čelili jste Zlu (strachu, nevědomosti) s nejasnou vzpomínkou na Dobro (Domov). Zatímco jste toužili po Domově, začali jste se utkávat se strachem a nevědomostí. Vy se však nevracíte Domů ve smyslu návratu do stavu vaší minulosti. Díky vaší misi se vše změnilo. Konec vaší cesty bude znamenat, že objevíte něco většího než je dobro a zlo, Světlo a Temnota. Spoluvytvoříte třetí energii, Kristovskou energii, která přijímá a překračuje obojí. Tak rozšíříte Božské tvoření a stanete se Novým božským Stvořením. Jakmile se na Zemi plně projeví Kristovské vědomí, překoná Bůh prostřednictvím vás sám sebe. Před touto lidskou zkušeností Kristovské vědomí neexistovalo. Kristovské vědomí je vědomí těch, kteří prošli skrze mnohovrstvou zkušenost duality, smířili se s ní a začali žít mimo ni. Každý, kdo tímto způsobem opustí dualitu, se stane obyvatelem Nové Země. Pozná a přijme svoji vlastní božskost. Bude za jedno se svým božským "Já", které už ale bude jiné než předtím. Bude hlubší a bohatší, než vědomí, z kterého se zrodil. Projdeme-li zkušeností duality, i Bůh bude tímto obohacen. Již nadešel čas dostat se za tyto všechny iluze času a oddělenosti. Nyní se už jen čeká na to, až se k nám připojíte.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe

Procházení dualitou má svůj smysl

23.11.2020

Rychlá navigace: