Souvislosti, které všude nenajdete

Jak překonat dualitu

V momentě, kdy již nad vámi hra duality ztratila svůj vliv, váš pozemský cyklus životů končí. V duální hře je podstatné to, že se identifikujete s jistým postavením na hřišti polarit. Identifikujete se s tím být chudý nebo bohatý, slavný či prostý, muž nebo žena, hrdina či darebák. Skutečně nezáleží tolik na tom, jakou roli hrajete. Dokud se cítíte za jedno s hercem na pódiu, dualita vás stále pevně svírá. To samozřejmě není špatně. Vlastně to tak mělo být. Vy jste měli zapomenout na své skutečné "Já". Abyste zakusili všechny aspekty duality, měli jste zúžit své vědomí k jisté roli v dramatu pozemského života. A hráli jste to dobře. Byli jste tolik uchváceni svými rolemi, že jste úplně zapomněli na cíl a účel procházení cyklem životů na Zemi. Tolik jste zapomněli sami na sebe, že jste vzali hry příliš vážně a dramata v dualitě za jedinou realitu, která existuje. Ve finále vás tato realita učinila velmi osamělé a plné strachu, což je pochopitelné, neboť právě hra duality, jak již bylo poznamenáno výše, je založena na prvcích nevědomosti a strachu. K tomu, abyste pochopili fungování duality ve vašem každodenním životě existuje několik typických charakteristik duální hry.

1) Váš emocionální život je nestálý. Nemáte žádné emocionální ukotvení a tak se vaše nálada rychle mění, chvíli jste nahoře nebo dole. Jste naštvaní či shovívaví, úzkoprsí či velkorysí, deprimovaní či entuziastičtí, šťastní nebo smutní. Vaše emoce trvale kolísají mezi extrémy. Zdá se, že máte nad těmito proměnlivými stavy jen omezenou kontrolu.
2) Jste intenzivně zapojeni do vnějšího světa. Je pro vás velmi důležité, jak vás vidí druzí. Vaše sebeúcta je založena na tom, co vám okolní svět, společnost či vaši milovaní zrcadlí zpět. Snažíte se žít podle jejich standardů, které definují, co je správné a špatné. Děláte, co můžete.
3) Máte silná přesvědčení o tom, co je dobré a špatné. Být soudícím vám dává pocit bezpečí. Když člověk rozdělí činy, myšlenky nebo lidi na dobré a špatné, pak mají pocit, že život je pro ně dobře organizován. Ve všem, co děláte či cítíte, ale nejste skutečně přítomni. Vaše vědomí sídlí na vnějších vrstvách vašeho bytí, kde je poháněno strachem orientovaným společenskými vzorci myšlení a chování. Vaše chování je projevem vzorce chování, který nepramení zcela z vašeho vnitřního přesvědčení, vašeho srdce svědomí a bytí. Ve skutečnosti podněty z vašeho nitra a vnitřní intuice potlačujete. Snažíte se žít dle očekávání druhých, abyste neztratili jejich lásku, obdiv, společenskou prestiž či péči. Reagujete na základě strachu a pouhého pragmatismu. Omezujete se ve svém vyjádření. Ta vaše část, která není vyjádřena, bude žít svůj skrytý život a vy budete nespokojení a unavení. Může být ve vás přítomný vztek a podrážděnost, který si ani neuvědomujete, protože nejednáte v souladu se svým vnitřním "Já"!

Příznaky uvolňování se z duality
1) Začínáte naslouchat řeči svojí duše, která promlouvá skrze vaše pocity.
2) Už jednáte podle tohoto principu a začínáte vytvářet změny, které si vaše duše přeje.
3) Vážíte si času o samotě, protože jen v tichu můžete slyšet šeptání své duše.
4) Zpochybňujete zavedenost mainstreamových myšlenkových vzorců a pravidel chování, které blokovaly vaše opravdové svobodné vyjádření, vaši vnitřní svobodu, inspiraci a úsilí.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe

Jak překonat dualitu

24.11.2020

Rychlá navigace: