Souvislosti, které všude nenajdete

Zvrat a opouštění duality

Jakmile bude vaše vědomí schopno uchopit všechny zkušenosti duality a zůstane plně přítomné ve svém středu, tak váš pozemský cyklus životů se bude chýlit ke konci. Dokud se budete identifikovat s jedním aspektem duality více než s jiným (se Světlem více než s Temnotou nebo více s bohatstvím než s chudobou atd.), tak vaše vědomí bude jako na houpačce. Karma pak nedělá nic jiného, než jen přirozeně vyrovnává tuto nerovnováhu. Vaše vazby v karmickém cyklu uvolníte, když vaše vědomí nalezne svůj pevný bod v nehybném středu houpačky. Tento střed je výstupním bodem z karmického cyklu. Převládající pocity v tomto středu jsou klid, soucit a tichá radost. Řečtí filozofové tento stav pojmenovali jako ataraxie: neochvějný klid. Hodnocení a strach jsou energie, které vás nejvíce odvádějí z tohoto centra. Jakmile budete ještě více uvolňovat dualitní energie, zklidníte se a otevřete se uvnitř. Skutečně vstoupíte do jiného světa, jiné roviny vědomí a vnímání.
Tento váš stav bude manifestován i ve vašem vnějším světě. Je to čas změn a loučení se s mnohými aspekty vašeho života, které už dále neodráží VÁS samé. V oblasti vašich vztahů a práce může nastat velký otřes. Celý váš život se může obrátit vzhůru nohama. Z našeho pohledu je to naprosto přirozené, protože vnitřní změny jsou vždy předchůdci změn i ve vašem vnějším světě. Vaše vědomí vytváří hmotnou realitu, ve které žijete. Je tomu tak vždy. Uvolnit sevření duality potřebuje čas. Rozpletení všech vrstev temnoty (ne-vědomí) je postupný proces. Jakmile jednou vstoupíte na tuto cestu ke svému vnitřnímu "Já", pomalu se vzdálíte této hře duality. Jakmile jednou okusíte skutečný význam ataraxie, nastane bod zlomu. Pocítíte tichou a přesto vše-prostupující radost být sami sebou a uvědomíte si, že je to přesně to, po čem jste tak dlouho toužili. Do svého nitra můžete vstupovat zas a znova, abyste zakusili tento vnitřní mír. Nemusíte se vyhýbat světským radostem, ale přitom naleznete uvnitř sebe jádro božskosti a zakusíte svět a jeho krásy z pozice tohoto požehnaného stavu. Blaženost nikdy nespočívala v hmotných věcech. Spočívá ve způsobu, jak je prožíváte. Jakmile bude ve vašem srdci mír a radost, tak okolnosti a lidi, které potkáte, vám budou tento mír a radost poskytovat.
V této době se určitá skupina duší připravuje vystoupit ze svého karmického cyklu. Není to ale pouze skupina lidských duší, která dokončuje tento osobní transformační cyklus. Také Země, na které žijete, podstupuje hlubokou a důkladnou transformaci. Stejně tak i ona prochází koncem svého planetárního cyklu. Současná doba je díky těmto dvěma splývajícím cyklům skutečně neobyčejná.
Cesta vedoucí z tohoto transformačního stavu vede přes váš kontakt s potlačenými a skrytými částmi vašeho "Já" uvnitř vás samých. Navázání kontaktu s vašimi potlačenými a skrytými částmi není těžké v tom smyslu, že by to vyžadovalo jisté dovednosti či znalosti. Nedělejte z této cesty dovnitř vás složitý proces, který vás musí někdo naučit nebo udělat za vás. Zvládnete to sami, a pokud budete chtít, tak určitě najdete k tomu vlastní cestu. Motiv a záměr jsou mnohem důležitější než dovednosti a různé metody. Pokud chcete sami sebe skutečně poznat, pokud jste rozhodnuti jít do hloubky a změnit bojácné myšlenky a emoce, které vám blokují cestu ke šťastnému a naplněnému životu, tak toho dosáhnete jakýmkoli postupem, který se vám naskytne.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe

Zvrat a opouštění duality

25.11.2020

Rychlá navigace: