Souvislosti, které všude nenajdete

Jak Chazaři vlastnili náš svět (1. část)

(1. část)

Chazarské impérium bylo domovem globální finanční mafie. Nikde v dějinách nebylo umění vydělávat peníze z ničeho rozvinuto lépe než ve starověké Chazarské říši, která vyrostla z klanů kočovných zlodějů působících na západních karavanních trasách v pohoří Kavkaz, severním Iráku a mezi Černým a Kaspickým mořem. V 10. století vytvořili Chazaři říši, která se rozkládala od severního Černého moře po Ural a od západního Kaspického moře po Dněpr. Chazarští vojevůdci se rozhodli, že obchodování a půjčování peněz bude výnosnější a méně nebezpečné než přepadávání karavan. Byl tu ale jeden problém. Chazarská říše byla téměř rovnoměrně rozdělena mezi křesťany, muslimy a Židy. Křesťané i muslimové považovali za hřích účtovat si úrok z půjčky, kterému se tehdy říkalo lichva. Pouze Židé si otevřeně účtovali úroky z půjček. Chazarští aristokraté se pod nátlakem okolních států vzdali "na oko" svých temných satanistických rituálů a přijali judaismus, většinou z praktických a zištných důvodů.

Rothschildové, Rockefellerové a další bohatí chazarští konvertité neměli žádné spojení s Židy, přesto se prohlašují za sionistické Židy. Přesněji řečeno, Židé nejsou sionisté a sionisté nejsou Židé. Moderní "magie" vytváření peněz ze vzduchu vznikla ve starověkém Babylonu. Obchodníci, kteří se tímto obchodem zabývali, byli historicky známí jako "směnárníci", konkrétně "měnili cizí peníze z jejich rukou do svých". Když Ješua ve spravedlivém hněvu vtrhl do chrámu, převrátil stoly směnárníků a bil je po hlavě a ramenou, utekli z chrámu, zatímco Ješua tehdy prohlásil: "Nedělejte z domu mého Otce dům obchodu." Ježíš Kristus byl ukřižován, protože odhalil a postavil se praktikám směnárníků. Tito směnárníci si o několik dní později vyžádali jeho smrt. To byl zásadní důvod velké nenávisti vůči němu.

Římané ovládali stejné babylonské kodexy obchodu s otroky. To naznačuje spojení mezi římskými otrokáři a farizeji a ukazuje to na jejich společné kulturní předky. Před Kristem, kolem roku 50 př. n. l., byl také zavražděn Julius Caesar, když se pokusil převzít kontrolu nad měnovým systémem království ražbou mincí, které se daly používat v každodenní směně. Díky dostatku skutečných peněz království vzkvétalo, obchod rostl. Všichni z toho měli prospěch kromě směnárníků, jejichž příjmy se velmi ztenčily, když byli zbaveni kontroly nad financemi země.

Celý systém světových financí je jedna obrovská lež, od shora dolů a všude mezi tím. Tato lež je pečlivě ukrývána, maskována a je na každé úrovni jiná! Výsledkem je absolutní globální korupce, úplatkářství, vydírání, vraždy, obchodování s drogami, praní špinavých peněz, globální prodej zbraní, ovládání mysli, obchodování s lidmi, pedofilie, a nakonec satanistické rituální krvavé obětí malých dětí, jak to ukázalo vyšetřování Pizza_Gate a mnohé další kauzy. Je to důsledek mimozemského ovládání lidstva. Energie strachu generované těmito brutálními a hrůznými rituály jsou využívány k napájení beztělesných bytostí žijících na jiné frekvenční úrovni, těsně mimo náš dosah. Na světě je přibližně 200 milionů "státních zaměstnanců" s čipy, kteří jsou buď kříženci Draka, klony reptiliánů či šedých, nebo to jsou měňavci. Všichni dohromady to jsou zcela zkorumpovaní "poslušní sluhové", kteří tvoří základní kostru tohoto podivného mimozemského matrixového ovládání lidstva.

Jak Chazaři vlastnili náš svět (1. část)

06.05.2022

Rychlá navigace: