Souvislosti, které všude nenajdete

Jak Chazaři vlastnili náš svět (2. část)

(2. část)

Lidé se snažili a dělali to, co jim bylo nařízeno, aniž by věděli, kam to povede. Jejich nadřízení, velitelé či panovníci nebyli z tohoto světa, jakkoli je těžké to pochopit a přijmout! Skupině uctívačů satana – luciferiánů/satanistů/uctívačů Baala se podařilo infiltrovat do nejvyšších pater financí a moci – Vatikán – jednotlivé vlády – armády – náboženské klíčové skupiny a i staletí staré tajné společnosti, jako jsou templáři, jezuité, svobodní zednáři a maltézští rytíři. Lež se stala tak velkou, že doslova splynula s pravdou! Tito zločinci se infiltrovali také mezi armádní velitele, bankéře, velké podnikatele, duchovní, vedoucí představitele médií, vysoce postavené soudce, strážce zákona, vysoce postavené právníky, hollywoodské producenty a herce. Pronikli i do vedení a managementu organizací, jako jsou NSA, CIA, FBI, DHS, KGB, FSB, Mossad, MI5 a MI6. Všechny tyto agentury a instituce jsou rozděleny a jsou informovány pouze o malé části toho, co se plánovalo, takže věděly pouze informace potřebné k tomu, co měly provést v rámci celého globálního plánu, aniž by měly úplný přehled o konečných cílech a všech důsledcích, které jejich činnost přinese. Není třeba zdůrazňovat fakt, že kdyby znali celou skutečnost a celý cíl, tak by mnoho z nich nechtělo spolupracovat!

Celá lidská manipulace probíhá prostřednictvím globálně kontrolovaných médií, která šíří den, co den pečlivě vybrané a vytvořené zprávy za účelem vytvoření kolektivní hypnózy, která slouží velmi dobře k ovládání lidí. Chazarská mafie vede tajné války proti všem národům a suverénním zemím pomocí terorismu pod falešnou vlajkou. Prostřednictvím nezákonného a protiústavního Federálního rezervního systému a téměř všech centrálních bank se infiltrovala a zmocnila všech bankovních institucí pomocí babylonské černé magie, která je známá jako babylonská peněžní magie neboli tajné umění vyrábět peníze z ničeho. Tak využívala sílu zlovolné lichvy k hromadění úroků a postupného získávání obrovského jmění a tyto prostředky nakonec chtěla použít k úplné kontrole nad světovou populací! Chazaři přikládali obrovský význam tomuto svému plánu – získání naprosté kontroly nad světovou populací a nahromadění vlastnictví veškerých světových zdrojů, do čehož investovali biliony. Hlavními jejich cílem bylo zlato, stříbro, stejně jako absolutní kontrola nad zásobami ropy, vody a nad úrodnou půdou. Toto vše byly privilegované zdroje k prosazování jejich záměrů.

Každý, kdo jejich plány odhalil a prokoukl a postavil se proti nim, byl zlikvidován, stejně jako tomu bylo v případě venezuelského prezidenta Huga Cháveze, který byl záměrně zabit infekcí rakovinových buněk. Války vznikaly a vedly se jen proto, aby ONI získali tyto komodity; Irák a Libye jsou dva nedávné a zjevné příklady. ONI prosazovali názor, že žádná země by neměla vlastnit své vlastní surovinové zdroje. Země, které nechtěly Nový světový řád, bránily svou suverenitu, skutečnou demokracii a práva svých občanů byly rozdrceny.

Ukrajina byla "Západem" okupována ze stejného důvodu, aby tato mafie získala přístup k ropným zdrojům Střední Asie a také, aby kontrolovala trasy ropovodů, protože ten, kdo kontroluje ropovody, kontroluje také všechny nové zdroje ropy, které budou přicházet. To je důvod, proč byla zahájena válka v Sýrii, jelikož prezident Asad bránil jejich projektům ropovodu z Afghánistánu a bránil ovládnutí syrských ropných zásob a zřízení centrální banky v Sýrii kontrolované Chazary.

Jak Chazaři vlastnili náš svět (2. část)

07.05.2022

Rychlá navigace: