Souvislosti, které všude nenajdete

Dodávejte svojí duši světelné impulzy a syťte ji bohatou výživou poznání, aby neměla příležitost vyhasnout

Dělejte to, co vás dělá šťastnými, radujte se ze života, těšte se z maličkostí, buďte vděční za život i za každý nádech. To, co se nyní děje bychom neměli brát na lehkou váhu, ale na druhou stranu bychom neměli zapomínat na smích a radost. Dodávejte svojí duši světelné impulzy a syťte ji bohatou výživou poznání, aby neměla příležitost vyhasnout.
Poznaní a vědomosti jsou dvě naprosto rozdílné věci. Vědomosti jsou naučené, umělé "útvary", které slouží na ulehčení života nebo jako pomůcka k vykonávání práce a často neslouží vůbec k ničemu. Vědomosti jsou jen informace s omezenou dobou svého přežití a pokud je nepotřebujeme, tak je časem zapomeneme. Vědomosti sídlí v mozku a jsou čistě logického charakteru.
Poznání je ale něco trvalého, hlubšího a nesmrtelného, je to něco, co formuje vědomí člověka a co mu přináší moudrost bytí. Poznaní dělá z člověka plnohodnotnou lidskou bytost. Když dáme bokem svou práci, každodenní starosti, rodinu, nejrůznější zájmy, zůstane nám lidská bytost, která má určité poznání, podle kterého žije, vnímá svět i sebe. Poznání na rozdíl od vědomostí sídli v duši. To, že má člověk vysoké IQ nebo dvě vysoké školy vůbec neznamená, že získal i poznaní, a že je uvědomělou lidskou bytostí naplněnou skutečně podstatnou moudrostí.
Lidé, co nevědí prakticky nic ze skutečného poznání, si často zakládají na své "moudrosti" a ten, který již dosáhl skutečného vědění a vnímání je velmi skromný, protože velmi dobře ví, že hledání poznání nemá nikdy konce. Největší a nejuznávanější "vzdělanci" jsou často ti nejhloupější, protože v celém svém bytí jen "vědecky a učeně" upřednostňují suché, zkostnatělé vědomosti. Svůj život stavějí jen na logice, zmanipulovaných dogmatech a na nedokonalosti svých smyslů. Tím se ochuzují o nejdůležitější zdroj poznání, o intuici, duchovní napojení a ochuzují se o smysluplný, duchaplný život, který zde máme prožít. Jsou těmi, kteří svým jednostranným pěstováním lidského rozumu výrazně přispívají k celkovému úpadku lidstva.
Opravdoví lidé jsou duchovní bytosti a přišli na Zemi proto, aby se stali sebe-vědomými lidskými bytostmi a rozvíjeli zde svoji duchovní stránku. Někteří lidé ale promrhali svůj evoluční božský potenciál a stali se jen vyspělejším druhem opic, protože dopustili, aby zakrněl jejich duchovní aparát, bez něhož a odhodlání hledat poznání a pravdu, nemohou být skutečnými a plnohodnotnými lidskými bytostmi. Pro Člověka by nemělo být nic důležitějšího, než hledání sebe sama a upřímné zkoumání procesu stvoření, ve kterém žije. Následně by měl nalezené poznání a pravdu usilovně hájit.

Dodávejte svojí duši světelné impulzy a syťte ji bohatou výživou poznání, aby neměla příležitost vyhasnout

08.01.2022

Rychlá navigace: