Souvislosti, které všude nenajdete

Největší zákeřností Temnoty je, že je nenápadná, ráda a velmi dobře se maskuje

Temnota na nás nedokáže útočit přes naše čisté cítění, ale dokáže na nás útočit přes naše myšlenky a pocity. Tedy působí na nás v oblastech, kde je její dosah. Ovlivňuje naše pocity, které souvisí s mozkem a hmotou, na rozdíl od citu, který je projevem duše. Pocit vzniká na základě myšlenky, zatímco při čistém cítění vzniká nejdříve cit a až následně jej začne rozum analyzovat. Takhle bychom měli správně fungovat.
Temno útočí tam, kde mu to dovolíme. Může na nás působit skrze strach, žárlivost, zlobu, pochybnosti, utrpení či duchovní pýchu. Jednoduše útočí přes všechna naše slabá místa, různými způsoby a cestami. Pracuje na nás logicky, přesně, systematicky, a protože zná velmi dobře naše slabá místa, dělá vše proto, jen aby nás porazila. Na druhé straně je tento její útok pro nás vždy příležitostí pro urychlení našeho duchovního vývoje, protože jsou nám takto ukazována naše slabá místa a my můžeme na sobě zapracovat a tyto slabosti odstranit. Ovšem naše ego a skrytá pýcha se tomu pozitivnímu procesu brání a my si pak naše problémy a nešvary "hýčkáme" a nechceme si je přiznat a tudíž ani se jich zbavit. Někdy je skutečně obtížné vymanit se z těchto pout, protože Temnota v nás naše špatné vlastnosti ještě více posiluje a my je pak nevnímáme jako slabost, protože vzniklá euforie a narcisistické opojení v nás to nedovolí. Nikdo není dokonalý a každý má nějaké slabosti. Rozdíl je ovšem v tom, jestli si to přiznáme nebo ne. Proto je mimořádně důležité rozvinout v sobě zpětnou vazbu, zdravou sebereflexi a nepodlehnout takzvané opičí lásce, ať už u sebe, svých dětí či příbuzných. Musíme se na svou osobu naučit dívat nezaujatě a s odstupem, jako vnější pozorovatel.
Největší zákeřnost Temnoty je v tom, že je nenápadná, a že se ráda a dobře maskuje. Nastolí vám iluzi, ve které ve vás vznikne přesvědčení, že vše vychází z vás samotných. Podstrčí vám myšlenky, které budete brát jako svoje vlastní a v nastalých těžkých chvílích si vůbec neuvědomíte, že to jste vy, odkud vzniklé zlo pochází. Dusíte se vlastními těžkými úvahami, zvýší se vám tlak, omdléváte pocity strachu a trpíte úzkostmi. V té chvíli vás vůbec nenapadne, že ten negativní pocit je něco, co vám bylo "podstrčeno" zvenku.
Pokud dosáhnete této úrovně poznání (a poctivě ho přijmete), odkryje se před vámi již velmi mnoho. Pokud si dokážete v těžkých chvílích uvědomit, že jste zřejmě obětí rozsáhlého venkovního útoku, hodně se tím pro vás změní, protože pochopíte, proti čemu stojíte a budete s tím umět bojovat. Proto se v těžkých chvílích zklidněte, vstupte do svého nitra a jako již informovaní lidé buďte bdělí. Když zaměříte na sebe pozornost, tak si najednou uvědomíte, že ty skličující a depresivní myšlenky nemusí být vůbec vaše. Odhalte je a odmítněte je dříve, než nad vámi přeberou úplnou kontrolu.
Temnota se ráda zahaluje do pláště dobra, skrývá se za ušlechtilými myšlenkami, zdánlivě dobrými skutky a často i za nejčistšími ideály (od charity, přes pomoc nebohým dětem až po léčbu rakoviny), aby se mohla "infiltrovat" do duší lidí a pak s nimi manipulovat. Proto buďte vždy a za všech okolností bdělí a prověřujte i všechny "láskyplné prohlášení, projekty" a zkoumejte jejich pozadí. Myslete na příčinu, když klesáte na duchu, ztrácíte rovnováhu a své vysoké vibrace. Spojte se svojí duší, váš cit, svědomí a intuice vám dají jasnou odpověď na každou otázku.

Největší zákeřností Temnoty je, že je nenápadná, ráda a velmi dobře se maskuje

07.01.2022

Rychlá navigace: