Souvislosti, které všude nenajdete

Temnotu je třeba rozpoznat, odhalit, prosvětlit a tím ji eliminovat

Královstvím Temnoty je hmota a hrubohmotnost. Čím níže se člověk dostane a sníží si vibrace, tím lehčeji jej může Temnota ovládnout. Díky tomuto pochopení je nám jasné, jak se mohla v dnešním lidstvu zakořenit tak hluboká Temnota. Je to tím, že lidstvo tvořilo a rozvíjelo zejména (ať už dobrovolně nebo nuceně) nízké počiny a hodnoty (peníze, bohatství, přepych, zisk, sexualitu, drogy, zahálku, pedofilii, okázalost, mocenské hrátky, násilí, zotročování, zneužívání ad.) na úkor duchovnosti, lidské sounáležitosti, morálních hodnot, nezištnosti a velkorysosti. Tak jsme se kolektivně jako lidstvo začali propadat do těžších a hutnějších energií, kde nás mělo Temno lehce na dosah. Čím se ale člověk dostane duchovně výše, tím na něj Temnota má menší vliv. Není to ale tak, že takový člověk bude Temnoty zcela zbavený. Právě na tyto lidi, kteří stojí duchovně výše a drží vysoké vibrace, bude Temnota intenzívně útočit a usilovně se snažit je tlačit dole. Proto je důležité Temnotu rozpoznat, odhalit, prosvětlit ji a tím ji i eliminovat.
Čím více je člověk připoutaný jen ke hmotnému a soustřeďuje se jen na to, co vidí a vnímá okolo sebe, tím je zranitelnější, lehčeji ovlivnitelný a dobře ovladatelný. Pokud je takový člověk obklopený Temnotou, těžko ji odolává a ona ho postupně pohltí. Naopak, čím je člověk více probuzený a tvoří svou realitu zevnitř sebe sama, není připoutaný otrocky ke hmotě, stane se vědomým a duchovně silným. Takový člověk získá sílu prosvětlit temné okolí a povznést ostatní lidi kolem sebe. Také je podstatné, nakolik je jeho vědomí propojeno s jeho duší a duchem. Čím více člověk přenechává své rozhodování výhradně na rozumu, tím víc v něm chřadne všechno duchovní, a tím více ho svazují pouta Temnoty, protože ta vládne hmotnému světu a rozum je projevem hmoty. Je sice jemnější hrubohmotnosti, ale stále patří do hmoty. Toto nám objasňuje, proč jsme se jako lidstvo dostali tam, kde se momentálně nacházíme. Byli jsme totiž soustavně ve všech společenských zřízeních směřováni a manipulováni, abychom vše postavili na "vzývání" materializmu a uctívání rozumu. Tak jsme byli "trénovaní", abychom si nevšímali duchovní podstaty světa a zapojili jsme se do očerňování všeho duchovního. Čím více budeme mít Světla ve své duši, tím menší prostor zbude pro Temno.
Protože rozum patří ke hmotě a ta je "revírem" Temnoty, tak Temnota loví lidské duše na této úrovni. Přes naše probuzené vědomí a spojení s duší můžeme kráčet za Světlem poznání a objevovat božskou podstatu Vesmíru, zatímco čistě rozumové vnímání je cestou duchovního nenaplnění, úpadku a cestou zániku. Proto musíme usilovat o harmonii mezi těmito oběma přístupy a také si musíme být vědomi vůdčího postavením duše. Proto drakoniánské elity vyvinuly vakcíny, které mají za úkol potlačit lidskou duši a vyhladit u lidí Kristovskou DNA. O tom to celé je, o vyhubení všeho čistého na Zemi a to se může podařit jen tehdy, pokud se odstaví lidská duše a nastolí se "vláda rozumu". Temnota má za cíl udělat z lidí lehce ovladatelné a kontrolovatelné stroje bez kousku citu. Právě vakcíny a s ní spojené technologie mají za úkol vše skutečně duchovní a hluboce lidské postupně v člověku potlačit.

Temnotu je třeba rozpoznat, odhalit, prosvětlit a tím ji eliminovat

06.01.2022

Rychlá navigace: