Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (34. díl)

(34. díl)

Jsme vědomí a nikoliv tělo

Naše vědomí určuje a vytváří naše fyzické tělo a také zodpovídá za naše zdraví a rozvoj všech nemocí. Svůj zdravotní stav můžeme řešit na úrovni duchovní a energetické, ale pokud duchovní řešení zanedbáme, nezbývá nám, než řešit svou zdravotní situaci často těžce a obtížně na úrovni fyzické.
Kvantová fyzika popisuje živý organismus jako energetické pole, přičemž se potvrdila prastará teorie o energetickém těle člověka. Toto pulzující energetické tělo řídí všechny biochemické a bioelektrické děje v našem organismu a je jen třeba tuto energii uvést do harmonie. Mysl a tělo vytváří jeden celek. Tělo ovlivňuje mysl a mysl ovlivňuje tělo. Naše myšlenky jsou stejně skutečné jako naše fyzické příznaky. Pokud je duše v jednotě s tělem, pak je naše tělo inteligentní a naše myšlenky jsou fyzické nebo můžeme říci, že mysl je odrazem těla a tělo je odrazem mysli.
Myslíme a cítíme, jsme schopni si pamatovat a rozhodovat se. Jsme tedy vědomí a nikoli tělo. Naše tělo je jen jeho fyzickým výrazem a naše vědomí je zrcadlením těla. Ukazuje navenek, jak uvnitř myslíme, cítíme, zkrátka jací jsme doopravdy a bez přetvářky. Vědomí nezná žádné choroby ani problémy, je zdravé, a jakmile si tuto zásadní skutečnost uvědomíme, začneme být velmi silní, protože pak může námi bez překážek proudit životní síla.
Člověk je duchovní bytost osvobozená od chorob, stáří a smrti. Skutečnost, že jsme se narodili, že onemocníme, zestárneme a nakonec zemřeme, s tímto nemá nic společného, protože to nezasahuje naše skutečné Já, ale jen naše tělo. To, že si toto vše neuvědomujeme, nás uzavírá do vytvořené archontí pasti těmi (anunnaki), kteří vždy chtěli, abychom zůstali uzavřeni v kleci nevědomí. Naší povinností je udržovat svá těla (někteří říkají biostroje) v dobrém stavu a našim stvořitelským příkazem je, abychom zůstali zdraví, šťastní a žili plným životem, a abychom zůstali mladí, i když zestárneme. Za tímto účelem musíme sjednotit všechny naše myšlenky, řeč i jednání a dát toto vše do souladu se vším okolo. Naše tělo je vždy projevem, nikoli příčinou. I takzvané choroby stáří jsou jen informací o nevyřešených úkolech našeho života.
Často jsme svědky toho, že lidé, kteří po celý život churavěli, ve stáří najednou netrpí žádnou chorobou, dokonce někdy přímo rozkvetou. Choroba a utrpení jsou následky zneužití svobody. Když už tělo není nástrojem, který by bylo možno použít, musí ho duše opustit bez ohledu na to, zda jsme splnili svůj úkol duše, či nikoli. Duše potom pokračuje ve svém bytí na jiné úrovni.
Je nutné si prostě uvědomit, že pravou příčinou nemoci a utrpení je vždy myšlení, a to nesprávné myšlení.

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (34. díl)

28.06.2022

Rychlá navigace: