Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (35. díl)

(35. díl)

Poslouchejte svoji duši, ne své ego

Využijte léčebnou sílu vaší duše. Veškeré životní okolnosti jsou odrazem naší podstaty a my je můžeme změnit pouze tím, že změníme sami sebe. Ne nadarmo se říká, že ten, kdo trvale neposlouchá, co nelze přeslechnout, a přehlíží, co se nedá přehlédnout, se pak nemůže divit, když ho jednoho dne sluch a zrak opustí, protože nepracuje-li někdo sám na sobě, bude pracováno na něm. Ego a duše mají rozdílná přání. Ego chce pohodlí, moc, přepych okázalost, naopak duše chce vývoj, skromnost, kreativitu, svobodu, pokoru a toleranci. Je to jen mé rozhodnutí, komu a čemu budu naslouchat. Neposlechnu-li své vyšší "Já", svého léčitele v sobě, tak mi pošle poselství v podobě změněného osudu a použije k tomu řeč nepříjemných symptomů – bolest, depresi a nemoc.
Velice často není to, co říkáme, naše vlastní mínění, nýbrž mínění, které nám bylo manipulativně "podstrčeno" archontím systémem pomocí zavedených autorit, "vzdělávacího systému", meinstreamových médií, reklamy a propagace. Pokud taková poletující mínění bezmyšlenkovitě a bez prověření přijmeme a učiníme z nich mínění naše vlastní, tak začnou utvářet náš život, stejně jako fráze, které nám v mládí vštěpovali: Nechoď v noci na ulici, nevěř nikomu cizímu, lidé jsou zlí a vždy tě podvedou, poslouchej silnější atd. Byli jsme vychováváni pomocí celé řady manipulativních dogmat, nejrůznějších pouček a všude pak budeme "nacházet" důkazy našeho přesvědčení a náš život podle toho bude vypadat a od těchto přesvědčení se bude odvíjet. Pokud nám však vštěpovali: Lidé jsou v jádru dobří. Všude je láska nebo, že všechno ti chce jen sloužit a pomáhat, pak také budeme ve všem, co v životě potkáme, nacházet potvrzení těchto pravd.
Věci a život nejsou buď takové, nebo onaké, nýbrž takové, jaké si myslíme, že jsou. Stejné poselství hlásal i Ježíš: "Každému se stane podle jeho víry."

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (35. díl)

30.06.2022

Rychlá navigace: