Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (36. díl)

(36. díl)

Být zdravý, znamená být v harmonii

Uzdravíme se teprve tehdy, když spojíme tři přirozenosti člověka, které v sobě všichni nosíme. Stránku spirituální, emocionální a fyzickou musíme spojit v harmonickou jednotu a v této jednotě jednat v souladu se vším okolo nás. A co vlastně znamená být zdravý? Být zdravý znamená být v harmonii, nic nepotlačovat, neskrývat, nezastírat, ale stát plně za sebou samým. Člověk musí dávat pozor, aby žil skutečně podle toho, jaký je, a ne podle toho co chtějí druzí, či podle různých, cizích vzorů, programů a rolí. Tím, že cizí manipulace rozpoznáme, máme šanci je odstranit a pak žít v harmonii sami se sebou a se svým životem.
Harmonie na frekvenční, energetické a fyzické úrovni je nejdůležitějším předpokladem pro tělesné a duševní zdraví a ten kdo nebude žít podle své vnitřní skutečnosti a pravdy, nebude nikdy žít harmonicky. Být zdravý znamená být k sobě upřímný a pravdivý a ten kdo podvádí, obelhává sám sebe a bude žít vždy v chaosu a disharmonii. Kdo si ujasnil svou situaci a chová se tak, jak to odpovídá jeho vyššímu "Já" a podle svého momentálního bytí, pak skutečně jde za zdravím, harmonií, láskou a smyslem života.

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (36. díl)

01.07.2022

Rychlá navigace: