Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (37. díl)

(37. díl)

Kdo skutečně miluje, může jen stěží onemocnět

Archontské síly nechtějí, aby lidé žili v harmonii a pochopili sílu lásky a laskavosti. Klíč k radosti ze života není mládí, protože mládí je zároveň nedostatkem zkušeností. Skutečným klíčem k radosti ze života je vitalita, a ta není vázaná na určitý věk, protože se dá vybudovat, udržovat a zvyšovat. Největší léčivá síla, kterou nám život poskytuje, je láska a kdo skutečně miluje, může jen stěží onemocnět, protože láska je nejčistší a nejozdravnější energie, jaká existuje. V životě toho, kdo je naplněn touto energií, není místo pro nemoci. Opravdu mohu milovat však teprve tehdy, pokud jsem se naučil milovat své vlastní "Já". Láska ke mně, a tím i ve mně, musí být schopná proudit bez překážek, bez jakéhokoli "kdyby", nebo "ale". Musí proudit doopravdy z celého srdce a z celé duše. Mohu milovat až tehdy, když jsem našel lásku k sobě a cítím se být "hoden" ji přijmout. Teprve ten, kdo si odpustí, sám sebe přijme a miluje, může svou lásku zaměřit i na jiné. Jeho láska pak může proudit bez překážek a bez toho, že by potřeboval nebo chtěl druhého vlastnit. Milovat znamená dávat, a to dávat se cele. Láska k sobě je mostem k pravému štěstí. Milovat jiného člověka znamená přivést ho k sobě, přivést ho k životu, podporovat jeho růst, pomoci mu, aby se našel a byl plně sám sebou. Tím, že láskyplně přijmu sám sebe a okolní svět, může život v mém nitru zase volně proudit, protože jsem se opět spojil se svým pravým bytím. Život je stejně jako naše tělo jen naším zrcadlem a je výrazem toho, jací jsme. Tělo a životní okolnosti nám vždy ukazují jen to, jak dalece žijeme v harmonii se svým "Já" a do jaké míry jsme sami sebou.

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (37. díl)

02.07.2022

Rychlá navigace: