Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (38. díl)

(38. díl)

Vládněte svému vesmíru moudře

Archontský systém nechce, abyste věděli, kdo jste, odkud jste přišli a jaký je váš úkol. Tají vám, že jste nesmrtelné duchovní bytosti, které prochází celou řadou životů a nyní se inkarnovaly sem, aby byli nápomocni vzestupu Země i lidské rasy. Každý z nás je pánem obrovského vesmíru, vesmíru svého těla. Každé tělo má přibližně sto bilionů buněk. Každá buňka je galaxie sama pro sebe, skládající se z nesčetných atomů, každý atom se podobá sluneční soustavě se sluncem uprostřed (atomovým jádrem) a planetami z protonů, elektronů a neutronů a vy jste jediní myslitelé v této obrovské říši. Jakoukoli vaši myšlenku předává vědomí okamžitě každé jednotlivé buňce a rozhoduje tak o vašem zdraví a o nemoci vašeho těla. Snažte se, abyste v obrovské říši a vesmíru vašeho těla vládli jako moudří panovníci!
Důležité poučení, které bychom měli vzít na zřetel je, že musíme přistupovat ke všem informacím a zprávám, které dostáváme velmi obezřetně.
Špatné zprávy, pokud jim dáme prostor, mohou být po naše zdraví, radost ze života a duševní pohodu v dlouhodobém měřítku velmi nebezpečné. Říkáme tomu síla "nocebo" (anglicky no = ne + placebo). Nocebo je záporný tvar známějšího výrazu placebo a funguje podobně jako prokletí voodo.
Při výzkumu se účinky farmaceutických drog měří s účinky inertních pilulek zvaných placebo. Zkoumá se, zda má droga v porovnání s placebem větší účinky. Na testech je však zajímavé, že má placebo samo o sobě pozitivní účinky. Jak je to možné? Takto podávané pilulky neobsahují žádné účinné látky, které by měly mít sebemenší léčivé účinky, a které by měly mít ozdravný vliv na zdravotní problém. A přesto má placebo nezanedbatelný, pozitivní vliv na pacienty. Bylo naměřeno, ve skupině užívající placebo, zlepšení jejich zdravotního stavu něco mezi 20 až 50%. Klíčovým faktem bylo, že nikdo z testovaných nevěděl, že užívá placebo, ale myslel si, že užívá drogu. Pozitivním výsledkem placebo efektu je psychologická síla naděje.
Věta: "Máte rakovinu", může působit jako kletba a vy můžete onemocnět, i když jste doposud byli zcela zdraví a zase naopak řada velmi těžce nemocných se úplně vyléčila, když jim bylo řečeno, že jsou zdraví a nic jim nechybí. Nezodpovědní lékaři tak mohou některým lidem nemoc vlastně vsugerovat. Plno pacientů se skutečně uzdravilo, pokud se lékař spletl či zamlčel pravdu o jeho zdravotním stavu a naopak mnozí pacienti onemocněli či zemřeli, pokud jim byla sdělena fatální diagnóza, která ale byla planým poplachem...
Tak obrovská je síla a moc naší víry v něco!

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (38. díl)

03.07.2022

Rychlá navigace: