Souvislosti, které všude nenajdete

Právě čelíme největší a nejnebezpečnější epidemii všech dob!

Pythagoras, když objevil pravdu, obětoval bohům sto volů; dodnes se voli třepou, když se objeví pravda.
Tato epidemie je nejzhoubnější a nejzákeřnější, se kterou se lidé kdy setkali a kosí lidí po stamilionech. Infikovaní lidé bohužel už dávno ztratili svou přirozenou imunitu, aby této celosvětové pandemii úspěšně čelili, ale přesto ještě mají jednu z posledních příležitostí, jak se této děsivé "chorobě" postavit a přemoci jí. Bez absolutního vyléčení a získání celoživotní imunity nemá ale žádná lidská bytost šanci na svou fyzickou, ale zejména duchovní záchranu. Není řeč o "obávané" coronavirové nákaze, ale je zde řeč o stejně uměle rozšířené a celospolečensky obrovsky podporované pandemii, pandemii lži, která je šířena prostřednictvím globálně ovládaných médií, ústy všech politických herců a loutek, pomocí uplacených a zkorumpovaných "autorit", nesmyslně vzorně poslušných učitelů a šířením prostřednictvím prostitujících se novinářů, reportérů, hlasatelů a dalších pracovníků médií. Ti všichni se již stali oběťmi a jako vysoce infekční jedinci nyní bez uzardění šíří tuto nákazu. Tento nejnebezpečnější virus všech dob, virus lži nemilosrdně ničí všechny, kteří tento virus přijmou do svého vědomí a je zcela jedno z jakého důvodu, zda tak učiní ze strachu, z nedostatku, lenosti, naivity, zbabělosti či vypočítavosti. Tomuto viru jsou tyto okolnosti zcela jedno, ale pokud infikuje lidskou bytost, tak ji připraví postupně o nadhled, úsudek, svědomí a nakonec i o celou lidskou podstatu a o její duši.
To, že čelíme epidemii nevídaných rozměrů, můžeme uvidět na každém kroku. Lež, nepravda, polopravda, reklama a manipulace na lidstvo číhá za každým rohem a to, že je celé stádo virem lži infikováno, dává všem zrůdnostem okolo iluzi normálnosti a takřka pravdivosti. To stádový efekt umí velmi dobře. Zdá se ale, že se lidstvo pomalu blíží do bodu své poslední šance, jak se této závažné choroby ještě může na poslední chvíli zbavit, uzdravit se a nalézt v sobě svou lidskou přirozenost. Ještě mohou prozřít a pak se musí jednoznačně a cílevědomě postavit proti tomuto zhoubnému viru lži, který buď naučí lidi, co to znamená být skutečným člověkem, nebo zničí celou či většinu neprobuzené populace, jenž zůstane uvězněna ve falešné a stále více degenerující realitě, která naprosto není kompatibilní s vysokovibrační vzestupnou Světlou realitou.
Situaci, ve které se lidstvo právě nachází a jeho poslední šanci v době předělu věků a možného vzestupu lidstva popisuje starodávný text z Nag Hammadí zachovaný v gnostickém Tomášově evangeliu, který posloužil jako podklad Ježíšových výroků v biblických evangeliích Matouše, Lukáše a Marka:
"Když vše v nás nalezlo správný zdroj a hořké je proměněno na sladké, nestane se plevelem a dřevem, jenž zničí oheň, nýbrž dokonalým vzdělaným plodem, totožným s onou věčnou, nezrozenou, nekonečnou silou. Když ale strom nepřinese žádné plody, potom coby nevzdělaný zanikne. Sekera je nyní již u kořene stromů a každý strom, který nepřinese dobré plody, bude odseknut a hozen do ohně."
O tom, že temné parazitické entity námi manipulují a skrytě nás již dlouho ovládají, svědčí citace Platóna, klasického řeckého filozofa (-427 až -347) př. n. l. "Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem." Tady máte důkaz toho, jak dlouho už (a ještě dávno předtím) archontská, chtonická síla řídí a manipuluje lidstvo zasíváním lží, podvracením všeho pozitivního, rozdělováním lidí pomocí nepravd, pomluv a dezinformací, aby tak mohlo být lehce ovládáno. Je nejvyšší čas, aby každý z nás zastavil tyto obludnosti a postavil se na obranu Světelných hodnot, zejména Pravdy a Transparentnosti...

Právě čelíme největší a nejnebezpečnější epidemii všech dob!

22.01.2021

Rychlá navigace: