Souvislosti, které všude nenajdete

"Nejvíce péče je třeba věnovat tomu, aby si chlapci zvykli mluvit pravdu, neboť lhaní je otrocká nectnost, hodná nenávisti všech lidí." Plútarchos, starověký řecký historik a filozof

Každá normálně fungující kultura si dobře uvědomovala důležitost a obrovskou sílu pravdy i to, že pravda je základním pilířem, na kterém musí stát každá zdravá společnost a její vývojová perspektiva. Bohužel toto vědí také moc dobře temné parazitické síly, které proto dělají vše proto, aby se ve společnosti dařilo lžím, pomluvám, dezinformacím, kvetlo korupční prostředí, aby transparentnost byla něco jako nadávka, a aby tak udržely své uměle vytvořené království "Křivých zrcadel". Pokud politici a vládci lidem lžou, je to impuls, norma a příklad pro obyvatelstvo, aby se chovalo stejně a kopírovalo svoje "morální elity". Celá společnost se tak utápí v chaosu, bezpráví a zvůli, což časem zapříčiní nevyhnutelně její degeneraci, pád a smrt. Život v pravdě vždy lidi spojuje, vede ke spolupráci a toleranci, dělá je čistými, vysoce vibračními, dává jim obrovskou sílu a rozvíjí jejich fyzické a duchovní schopnosti. Ovšem tento směr vývoje lidstva Temné elity, v jejichž područí se lidé tak dlouho nachází, naprosto nechtějí připustit.
"Hniloba sžírá trávu, rez železo a lež duši" – Anton Pavlovič Čechov.
Není nic tragičtějšího pro lidstvo než potlačení pravdy a podpora lži. To, jak dovede být lež zhoubná, můžete vidět každý den v přímém přenosu. Předvádí nám to neustále globální temná síla (Deep state), která ovládá celosvětově sdělovací prostředky, řídí vlády jednotlivých států, platí vědcům za jejich "správné vývody, hypotézy a vědecké studie", zahrnuje ovacemi a cenami herce, zpěváky a kulturní pracovníky za jejich správně angažovanou a kýčovitou tvorbu. Odměňuje všechny, kteří hrají s nimi jejich lživou hru, která má lidi definitivně zotročit. Plácá po zádech a rozdává diplomy těm, kteří jsou ochotni papouškovat jejich polopravdy a lži. Sílu jejich lživé propagandy krásně odhaluje film – "Vrtěti psem", kde je krásně ukázáno, jak lživá média jsou schopna jednoduše vytvořit terorismus, válku či neexistující pandemii a celou falešnou realitu.
"Tento svět znamená pojídat mrtvolu. Pravda znamená pojídat život. Proto nikdo z těch, kteří se jí vyživují, nejsou mezi těmi, co umírají. Ježíš přišel z místa Pravdy a přinesl odtud výživu. A ochotným, přijímajícím, dal život, aby již neumírali."
Lidé snažte se říkat pravdu a to, co si myslíte, že pravda je. Počínejte si ale opatrně a dávejte pozor na svá slova. Je to cena za upřímnost, kterou je třeba zaplatit, pokud jste ochotni přijmout fakt, že pravda je základním kamenem společnosti. Říkejte pravdu a uvidíte, co se stane. Nic lepšího se vám nemůže přihodit! Můžete být konfrontováni a mít nepříjemnosti, ale na tom vůbec nezáleží, protože pravda vás i celý svět chrání před peklem. Všechna ta pekla, lží již dříve vytvořena, kterými jsme prošli, vám mají otevřít oči a bylo jich už opravdu hodně. Lidé se ale zatím nepoučili a temné síly dělají vše proto, aby to tak zůstalo i nadále a lidé setrvali pořád ve svém nízkovibračním stavu.
Mluvte pravdu, žijte pravdu a hajte pravdu, protože neříkat a nectít pravdu je nanejvýš riskantní na všech úrovních. Nebojte se říkat pravdu, protože ti, kteří se opírají o lež, jsou jako hejno komárů a odváží se k vám jen v davu a když se opřete o svoji pravdu a neustoupíte, tak se kolem vás lež přežene a rozptýlí, jakoby zde nikdy nebyla a stanou se pouhou iluzí, fámou, ozvěnou za oponou. Bojte se pouze toho, že budete pouze otrocky mlčet, a že se nebudete k ničemu vyjadřovat. Protože za těchto okolností se dostanete do stavu, jako byste vůbec neexistovali. A pokud už tady jste a třeba i trpíte, tak trpte za pravdu, jedině to má hlubší smysl a vy budete k něčemu.

'Nejvíce péče je třeba věnovat tomu, aby si chlapci zvykli mluvit pravdu, neboť lhaní je otrocká nectnost, hodná nenávisti všech lidí.' Plútarchos, starověký řecký historik a filozof

23.01.2021

Rychlá navigace: