Souvislosti, které všude nenajdete

"Člověk, který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, se už hodně podobá Bohu"

Voltaire nám zanechal vtipný, ale zároveň pravdivý odkaz: "Chovejte v úctě ty, kdo hledají pravdu, ale mějte se na pozoru před těmi, kdo ji najdou." Samozřejmě má pravdu. Všichni, kteří vás neustále přesvědčují a křičí: "Toto je pravda, tak mě přece poslechněte, mýlíte se", jsou na dobré cestě k omylu a svým křikem přesvědčují v prvé řadě sami sebe o svých slovech, protože si vůbec nejsou jistí, že to, co tak vehementně obhajují, pravda je. Pravdu není potřeba křičet do světa. Pravda má ráda klid, harmonii, vyrovnanost a nepotřebuje halasný a okázalý marketing. Vnitřní síla a energie pravdy je tak veliká, že ji stačí klidně vyslovit a ona se sama umí obhájit a doputuje, třeba pomalu, ale vždy tam, kam má.
"Neboj se ani tak neznalosti, jako falešných znalostí. Lépe je neznat nic, než mít za pravdu to, co pravda není." – Lev Nikolajevič Tolstoj. Ano! Daleko zhoubnější, než je "sladká" nevědomost s perspektivou kvalitního postupného vzdělávání, je získat "znalosti" plné polopravd, lží a dezinformací. Daleko jednodušší je totiž bojovat se svou nevzdělaností, a když toho moc nevím, než rušit a přeprogramovávat své vědomí plné toxických lží. Současné lidstvo je toho názorným důkazem. Některým občanům tak zabetonovaly všechny ty polopravdy a obludné lži jejich vědomí, že se do jejich mozku nedostane ani paprsek Světla poznání ani jakékoliv pokrokové myšlenky. Všechny pravdy, včetně těch nejevidentnějších, které nejsou přímo v souladu s oficiálními tvrzeními, jsou tak pro ně jen konspiračními teoriemi, nepřátelskou propagandou a nehorázným nesmyslem. Systém vytvořil v hlavách většiny lidí neproniknutelnou bariéru a kolikrát se divíme jak to, že tak inteligentní lidé nejsou schopni přijmout evidentní pravdu a nechtějí odmítnout na první pohled viditelné lži. Je to tak proto, jelikož si vytvořili svůj systém víry v média, autority, církve, lékaře, profesory, vědu, televizi atd. a odmítnutím toho, co jim jejich chráněnci předkládají, by zpochybnili svoji celkovou konstrukci delegování odpovědnosti na jiné osoby. Oni se prostě rozhodli nebo byli spíše vmanipulování do postoje, že vše musí nechat na "odbornících", kteří jim potom prostě řeknou, jestli jsou nemocní či zdraví, jestli jsou šťastní, co mají jíst, jak se mají chovat, koho mají volit, co je dobro a zlo, jak mají žít a koho mají mít rádi. Už nepotřebují vlastní hlavu a úsudek. "Systém" odborníků za ně všechno rozhodne, stačí se podvolit a jen delegovat své pravomoce společností pověřeným "odborníkům", kteří vše za vás rozhodnou. Stačí jen tady vpravo dole podepsat a je to. Jen se do ničeho nepleťte a nechte si "kvalifikovaně poradit". Tak si lidé odvykli nést osobní zodpovědnost za svůj život, své rozhodování, svoji volbu i za své zdraví. Tak s informacemi už vlastně ani nepracují a ani je nevyhodnocují. Proto se tolik lidí brání probuzení a prozření, protože jim v tom brání jejich vytvořený systém plný bloků a absence svobodné vůle ke skutečnému, vědomému rozhodování a raději budou papouškovat lži, které jim našeptávají autority. Přitom má český národ ve své historii obrovské morální příklady, dlouhou tradici ctění pravdy a autority, které byli připravení za pravdu položit i svůj život.
Český národ může být skutečně hrdý na své národní velikány, zejména pak na mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského, kteří v minulosti pomáhali bourat zatuchlé hranice nevědění a Temnoty v hlavách spoluobčanů. Oba dva svým významem, životní statečností a poselstvím žití v pravdě a prosazování transparentnosti daleko přesahují hranice české kotliny. Zejména význam jejich osobního příkladu a vzoru je pro celé lidstvo nebetyčný a hrdě ční jako obrovské hory nad archontskou krajinou "Lži a Nevědění". Oba patří k vysoce humánním osobnostem, které se snažily napříč věků osvobodit lidstvo od lži a parazitické temné nadvlády.

'Člověk, který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, se už hodně podobá Bohu'

24.01.2021

Rychlá navigace: