Souvislosti, které všude nenajdete

Pravda je vždy ten nejsilnější argument

Před lží se neuchráníme tak, že před ní zavřeme dveře a skryjeme se, protože když jsem uzavřel dveře svojí duše před omylem, tak mi Pravda řekla: "A jakpak se já teď dostanu dovnitř?" Nemá cenu někam utíkat a zavírat před lží dveře na sto západů, ale je třeba zvědomit své Nitro, aktivovat Srdce, naslouchat svému Svědomí a vnitřnímu "Já". Spoléhat se jen na své smysly, je při hledání Pravdy pošetilé, protože není pro Lež nic jednoduššího, než obelstít zrak i sluch. Každý omyl a manipulace je o to nebezpečnější a záludnější, čím více je v nich přimícháno pravdy, protože i polovina pravdy bývá velmi často obrovská lež.
Někdy, zejména za války či v době hlubokého Temna je pravda tak drahocenná, že ji musí doprovázet její tělesná stráž – lež. Pravda je přirozená vládkyně světa, ale když se Lež jednou zmocní světovlády, tak krutě prosazuje svoji vůli a zarputile hlídá svoji moc, protože si nemůže dovolit porážku, na rozdíl od Pravdy. Snad se ale "Pravda" konečně poučí z tisíce let trvající nadvlády a diktatury Lži, pochopí všechny její postupy, odhalí její manipulace a přijme taková opatření, aby Lež zůstala jen v těch nejdolnějších temných světech a snad touto nákazou, kterou v současné době procházíme, získá Pravda trvalou a definitivní imunitu proti této lživé "infekční" nákaze. Je paradoxní, že archontí temná síla založila svou moc na rozdělování lidí, ale přece je oblast, kde lidi mocně a výjimečně spojuje. To je v jejich přístupu k Pravdě. Ať už jsou to optimisti či pesimisti, věřící či nevěřící, všechny učí Temnota pod velením archontího diktátu, bát se Pravdy.
Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se Pravdě tím více, čím je výkonnější a rychlejší. Toto je nám dobře známá kategorie zajímavého lidského druhu – pilných blbců, kteří horlivě plní všechny vyhlášky, příkazy a ustanovení, bez ohledu na jejich funkčnost, pravdivost, logičnost a přirozenost. Když se podíváte kolem sebe v dnešní době coronavirového celosvětového podvodu, uvidíte tyto pracovité včeličky v neutuchající práci v uměle vytvořené bitvě s větrnými mlýny. Ve své hlouposti a naivitě pak "zachraňují" lidstvo a přitom připravují živnou půdu pro jeho genocidu. Aniž by to mnozí tušili, vyrábí protilidskou katastrofu přesně podle partitury, kterou napsaly už před desítkami a stovkami let globální elity. Je zajímavé a zcela příznačné, že takoví lidé s otrockou mentalitou jsou cíleně vybíráni do těch nejvrcholnějších, nejzodpovědnějších a nejprestižnějších funkcí v naší archontské společnosti. "Jistěže nakonec ve světě zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dovede lež." Toto je smutné konstatování toho, jak zarputilá dokáže být lež a jak dlouhé je někdy její panování, když se jí dovolí, aby usedla na trůn a dostala se k moci. Tisíce let lidstvo trpí pod nadvládou lži, kterou předávají lidstvu Temné parazitické síly prostřednictvím svých rodových linií a jejich přisluhovačů, kteří lží neustále rozdělují lidstvo a prosazují tak své "rozděluj a panuj".
"Hledáš-li pravdu, nedívej se dál, než k svému srdci", protože pravdu nalezneme přesně zde. Naše srdce nám jasně říká, co je pravda, co je lež či manipulace. Stačí se jen naladit na vibraci každého sdělení a srdce, ale i solar plexus vám frekvenčně odsignalizují, jak to s tou pravdou ve skutečnosti je. Ale pozor, i těm, kteří snesou hodně vína, se udělá špatně, když se ho pořádně nalokají. Podobné to je s nenasytným hltáním pravdy. A jako cokoliv jiného v životě, tak i "přísun pravdy" si musíme dávkovat po stravitelných porcích, abychom se pravdou nezadusili.
I MarkTwain nabádal lidi s nadsázkou: "Když jsi na pochybách, mluv pravdu." Jak jednoduché a přímočaré. Připravte se ale na poněkud bolestivou reakci od okolí na vaše pravdivá sdělení, protože podle Jana Wericha platí: "Za pravdu se vždycky platí kopancem, což je mezinárodně uznávaná měna", ale lepší je kopanec, než podlehnout lži, karmicky se zatížit a přijít tak nejen o zdraví, ale třeba i o duši...

Pravda je vždy ten nejsilnější argument

25.01.2021

Rychlá navigace: