Souvislosti, které všude nenajdete

Mluvit pravdu není bezpečné, ale jen mlčet je ještě nebezpečnější

Mnoho myslících a vnímavých lidí prokouklo zákulisní hru elit a snažilo se osvobodit lidstvo od této ďábelské síly. Jedním z nich byl i Jan Hus, který jasně pochopil, že cesta ke svobodě a lidskosti vede jen přes ctění pravdy a základních morálních principů:
"Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: neboť pravda tě vysvobodí od hriecha, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie a zlořečný bude ten, kdo pro skývu chleba pravdu opustí."
Nepodceňujte sílu pravdy, neexistuje nic mocnějšího. Abyste mohli říkat to, co považujete za pravdu, nesmíte dbát na výsledek. Musíte si vždy připomínat: "Budu říkat, co si myslím tak jasně, jak jen dovedu a budu žít s následky, ať jsou jakékoliv." To, že takhle budeme uvažovat, je založeno na víře, že nic neudělá svět i nás lepším, než vyřčená pravda. Možná za to zaplatíte, ale to je v pořádku. Stejně tak zaplatíte za každou věc, kterou v životě uděláte, řeknete či zamlčíte. "Reakcím světa" se stejně nemůže nikdo vyhnout, a proto je lepší platit za pravdu a ne za lež. Takže jestli má smysl se za něco postavit, tak se postavte za svou pravdu.
Zpočátku vám možná řeknou, že jste blázni, idioti, konspirátoři či předpojatí blbci, ale pokud vytrváte, tak se budete vyjadřovat stále sebevědoměji a budete se cítit stále lépe. Budete stále silnější a odolnější vůči okolnímu tlaku a nejrůznějším invektivám okolí. Za nějakou dobu se ani nepoznáte a uvidíte, jak velké pozitivní změny ve vašem životě nastanou, včetně výrazného zlepšení vašeho zdravotního stavu, dojde i k odstranění vašich skrytých energetických bloků a k harmonickému proudění energie ve všech buňkách a tkáních. To vše přispěje ke zvýšení vašich vibrací. Mluvit pravdu je prostě doslova omlazující proces. Najednou vás lidé začnou přirozeně respektovat, protože budete žít v souladu s největší vesmírnou inteligencí, se svým vyšším "Já" a se svým svědomím. Stanete se vzorem pro ostatní a majákem, který pomáhá ostatním ukazovat správný směr jejich životní plavby.
Celá archontí manipulace s lidstvem je založena na psychologii davu. Už Marcus Tullius Cicero řekl: "Takoví jsou už lidé, z pravdy uznávají málo, ale z veřejného mínění mnoho." Přesně v tomto duchu koná a tímto způsobem ovládá lidstvo celá globální parazitická nomenklatura. Stačilo jí jen celosvětově ovládnout veškerá média a sdělovací prostředky. Nyní od rána do večera nás bulíkují zaprodanci Systému a pomoci uměle vytvořených dezinformací vytváří "realitu", kterou potřebují a svou nadvládu nad lidmi udržují zmražením zmatených posluchačů obrovskými dávkami strachu, kterými jsou posluchači stále bombardováni.
Mluvit pravdu není bezpečné a nikdy nebude, ale uvědomte si, že mlčet je ještě nebezpečnější. Chcete zaplatit za to, že budete rozvíjet svoje bytí nebo za to, že se necháte stále více zneužívat a že se nakonec stanete nevolníkem, který zotročil sám sebe. Za dvacet let slepé pokorné poslušnosti se z vás stane ubohá vyždímaná troska bez vlastní vůle, sebeúcty a vnitřní síly, neschopná vyjádřit svůj názor, které zbude jen hněv k okolí. Nedopusťte to. "Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci..." Confucius

Mluvit pravdu není bezpečné, ale jen mlčet je ještě nebezpečnější

26.01.2021

Rychlá navigace: