Souvislosti, které všude nenajdete

Velká Tartárie – 3. díl

(3. díl)

Moderní studie skýtských jmen a místních názvů ukázaly, že odhalují silné spojení nikoli s íránskými jazyky, ale ... s protoindickým jazykem – sanskrtem, ve kterém byly napsány slavné posvátné text – Védy.

Sanskrt je umělý jazyk indoárijců, vytvořený na základě jazyka Rusů. Osoba, která plynně hovoří sanskrtem, rozumí ruské řeči. Proč sanskrt udržoval ruský jazyk čistěji než hindština? Ta byla jazykem lidu a sanskrt byl jazykem Magi-Brahmanů a byl udržován na posvátné úrovni. Přežívající památky na skýtský jazyk včetně náboženských textů Véd a Avesty, osobní jména i jména míst, zjevně neodrážejí jazyk, kterým mluvili "historičtí" Scythové. Ten patří k velmi raným fázím svého vývoje a sahá, jak se nyní ukazuje, do dávných hlubin tisíciletí. Obě památky, a zejména Védy, představují důležitý zdroj skýtského jazyka, byť ne toho úplně nejstaršího. Abychom správně porozuměli skýtskému jazyku, potřebujeme znát, kam patří sanskrt v indoevropské rodině. Toto místo je již dlouho potvrzené: Je to prokazatelné spojení S JAZYKY SLOVANSKÉ SKUPINY. Na první pohled je zcela zřejmé hluboké spříznění sanskrtu s ruským jazykem. Podobnost je tak silná, že jeden indický sanskritolog při setkání v Rusku potvrdil, že všichni tam mluví vlastně nějakou starodávnou formou sanskrtu! Sanskrt je forma nejstaršího ruského tedy skýtského jazyka. V určitém okamžiku se sanskrt a ruština od sebe oddělily a šly různými cestami.

Geografie jako věda bezpochyby patří spolu s geologií k jedné z nejkonzervativnějších oblastí našich znalostí. Vytvořená dogmata, na jejichž základě jsou tyto vědy založeny, jsou neotřesitelně a úzkostlivě prosazovaná a nikdo nedovolí jejich zpochybňování a revize. Všechny pochybnosti jsou interpretovány jako zaostalost, neschopnost a ignorance středověkých kartografů. Jak však ukazují zkušenosti, které jsou dnes oficiální vědou zcela ignorovány, geografické změny často nenastávají během miliard a milionů let, ale mnohdy rychle nebo najednou. Ostrovy se objevují a zase mizí, stejně jako mysy, zátoky a poloostrovy. Například Národní park Canyon of St. Helen ve Spojených státech se objevil přes noc a geologové stále opakují naučené postuláty, že takové události se stávají až po stovkách milionech let.  Středověké geografické mapy zobrazují neznámé obrysy kontinentů a řada map Asie sestavené během patnáctého století ukazují, jak se obrovská území na severovýchodním cípu euroasijského kontinentu dostala pod vodu, jak se objevilo Ochotské moře, jak vzniklo první souostroví a jak se v něm pak objevil velký ostrov, později spojený s kontinentální částí a stal se nám známou Kamčatkou. Na těchto mapách můžete také sledovat poměrně úplnou historii vzhledu ostrova Sachalin a hřebene Kurilu. Totéž platí pro výškové značky. Hory se objevovaly a mizely v různých částech kontinentu. Pohoří Ripean se změnilo v severní a malé kopce uprostřed Eurasie a proměnily se v hřeben Uralu. Hory jižního Kavkazu a Pamíru se zase zvedly o dobrých tisíc metrů nad mořem. A pohoří, která byla na území moderní Ukrajiny, zcela zmizela a nezanechala na sebe ani připomínku.

Velká Tartárie – Khan Khubilai, alias Kublai byl tartarským vládcem v dobách Marca Pola (3. díl)

04.03.2024

Rychlá navigace: