Souvislosti, které všude nenajdete

Velká Tartárie – 2. díl

(2. díl)

V 18. a 19. století byly po celou dobu vedeny stovky bitev, revolucí a válek, které vedli řízeně západní evropané pod taktovkou Anglo-Sasů s cílem definitivního zničení a vyplenění dědictví Velké Tartárie po celém světě. Tato říše byla pak cíleně a pečlivě mazána z nových map, písemných zdrojů a i z paměti lidstva. Místo toho byly vytvořeny kupy mýtů o despotických úzkookých Mongolech – Zlaté hordě. Ale všechno má svůj čas a doba zatracení a zapomnění Tartárie nyní končí a nastává doba jejího velkolepého znovuzrození ve zcela nové podobě. Bude nám ctí zúčastnit se této skvělé renesance.

Připomeňme si frázi ze "světové geografie" od Dionysia Petavia: Scythové byli udatný, velmi lidnatý, starověký národ. Nikdy se nikomu nepoddávali a jen velmi zřídka na sebe útočili, aby si někoho podmanili. Kdysi existoval dlouhý spor o to, kdo je starší, zda Egypťané nebo Scythové, který skončil tím, že Scythové byli uznáni jako nejstarší lidé, Scythové neboli Tartaři. A pro svůj velký počet byli nazýváni matkou stěhování národů. A Prometheus je symbolem prozřetelnosti. Jeho jméno je odvozeno od slova bystrý, důvtipný a prozíravý a je v řeckých mýtech považován za "krále Scythů" a za stvořitele lidí k obrazu bohů.

Skutečnost, že Mugalové a lidé, kteří žili v zemi Mugalov od starověku, byli známí pod jménem "Scythové", je nepopiratelná. Historické texty o nich říkají, že jejich bohatství spočívalo v rozsáhlých hájích s nádhernými potoky, ve kterých pásli svůj dobytek. I dnes je stále vidět, že toto dělají stejně Mugalové a Kalmakové, kteří jsou přímými potomky starověkých Skythů. Jednalo se o Skythy, nacházející se zejména severně od pramenů Gangy a dále na východ od Kaspického moře.

Plinius, mluví o Skythech a jejich zemi, a říká, že je to ta část světa, která je zakletá přírodou a ponořena do husté tmy. Mugalové, stejně jako Kalmakové, jsou těmi, kterým se v Bibli říká Gog a Magog.  Jsou z těch národů, které Řekové nazývali "skuf", a jejich zemi se říkalo "země Skuf", o které píšou, že je to velká země, rozdělená řekami a táhne se od začátku Dunaje a Dněpru, pokrývá celou krymskou zemi, až po Don nebo Tanais, po Volhu nebo Ra a řeku Yaik. Pokrývá divoká pole až k řece Amur. Dále se táhne od Amuru až po stát Sibiř. Tento národ byl početnější než kterýkoli jiný na celém světě. Od nich pochází mnoho království.

A jakým jazykem mluvili a psali Scythové, obyvatelé největšího a nejmocnějšího státu starověku? První věc, která nás napadne, je sanskrt. "Mongolský chán a císař dynastie Yuan Kublajchán se obrátil na svého duchovního mentora, tibetského mnicha, ředitele školy Sakya, Pagba Lama, aby vytvořil novou abecedu pro celou říši.". Pagba použil indickou tradiční filologii a jeho známé tibetské a devanagarské skripty,  aby fungovaly i pro čínské a mongolské čtvercové písmeno. Devanagari nebo sanskrt je považován za starověký literární jazyk Indie. Neměl by být považován za jazyk žádných lidí, ale za jazyk určité kultury,  který byl rozšířený výhradně mezi sociální elitou, přinejmenším od starověku. Nemůžeme říci, že sanskrt byl jazykem "divokých nomádů", kteří přišli do Indie ze severu ze zaniklé Hyperborei či Daarie, a kteří tam zůstali v podobě nejvyšší kasty Brahmanů, vládnoucí vytvořenému státu. Také se jim říká Velcí Mogulové, Tatraři nebo Scythové, potomci Árijců.

Velká Tartárie (2. díl)

01.03.2024

Rychlá navigace: