Souvislosti, které všude nenajdete

Velká Tartárie – 1. díl

(1. díl)

Velká Tartárie byla rozvinutá mocnost s pokročilými technologiemi a znalostmi. Měla hojnost přírodních zdrojů, včetně drahých kamenů, zlata a stříbra, dokonce s dobře zavedenou průmyslovou výrobou papírových peněz, hedvábí, papíru a střelného prachu, který se používal zejména při těžbě. Tato mocnost se dostala díky svému rozvoji mimo dosah zbytku světa. Marco Polo popisuje ve svém díle například směnárnu, kde obchodníci směňovali zlaté a stříbrné dirhamy za papírové peníze. PAPÍR používali už ve třináctém století! Zničení Velké Tartárie začalo proti ní vyvolanou kombinovanou, přírodní a magicko-technickou katastrofou a použitím vysokoenergetických zbraní, které byly analogické s jadernými a termonukleárními zbraněmi.

Minimálně jedna katastrofa měla celosvětový charakter a během následujících staletí proběhlo obrovské množství malých "katastrof" (války, četné závažné "nevysvětlitelné požáry", záhadné epidemie ad.).  Také výbuch Tunguska je jednou z ozvěn těchto událostí. V této době došlo k posunu zemských pólů, což způsobilo silnou přílivovou vlnu s okamžitým zmrazením a vytvoření ledové krusty a permafrostu v zemích Tartárie, kde kdysi existovalo subtropické klima (Rusko a Severní Amerika). Encyklopedie Britanica uvádí, že největším dodavatelem ananasů do Evropy v 17. století byla oblast Sibiře. Moderní oteplování tedy není nic jiného než obnovení normálního teplotního režimu na planetě Zemi, narušeného vnějšími interferencemi v 17. a 18. století. Stopy po této utajované katastrofické události jsou patrny po celé Zemi. Podle změny klimatu, ke které došlo před několika sty let, lze vypočítat dobu rozmrazování země podle rychlosti ústupu permafrostu od severu. Podle vědců do roku 2050 zůstane na území Ruska už pouze 15-18% současné plochy obsazené permafrostem.

Většině populace Tartárie v 17. století se ale podařilo včas evakuovat, dlouho před začátkem katastrofy. Čarodějové na dvoře Velkého Chána nejedli zdejší chléb zadarmo. Mnohé malé skupiny lidí zázračně unikly zkáze, díky své evakuaci na vrcholky hor a do jeskyň. Stali se zakladateli kmene Yukaghirů (kavkazského domorodého obyvatelstva Jakutska, Kolymy a Čukotky). Zbytek spěchal na jih, západ a do Evropy.  Velká Tartárie pokračovala ve své existenci až do roku 1812 (existuje ještě mapa Tartárie z roku 1811). V důsledku toho existují vážné důvody se domnívat, že "vlastenecká válka z roku 1812", stejně jako jiné napoleonské války, nejsou ničím jiným než vojenskými operacemi, které měly zničit Tartárii podlomenou cílenými ataky prostřednictvím klimatických manipulací.

Velká Tartárie (1. díl)

28.02.2024

Rychlá navigace: