Souvislosti, které všude nenajdete

Budoucnost, už existuje

Minulost a budoucnost spolu komunikují. Na poli kvantové fyziky se ukázalo, že tzv. kvantové vlny rozšiřují naše myšlenky a přesvědčení nejen prostorově, ale i časově. Rozšiřují se tedy nejen v prostoru, nýbrž i v čase (časové vlny). Existují tedy kvantové vlny, které běží z minulosti do budoucnosti, tzn. normální časové vlny. Existují však ještě vlny jiné energie, které se rozšiřují z budoucnosti do minulosti! To je velmi pozoruhodné. Vlny, které běží do budoucnosti, nazýváme nabídkové vlny, a ty, které běží zpět do minulosti, označujeme jako odražené vlny. Pokud obě vlny na sebe narazí, tedy přijde-li nám taková odražená vlna z budoucnosti naproti a setká se s námi vyslanou nabídkovou vlnou, moduluje jedna vlna druhou a jako výsledek vzniká tzv. pravděpodobnost události. Pravděpodobnost, že nějaká událost nastane, vychází podle kvantové fyziky "ze setkání nabídkové vlny z minulosti a 'vhodné' odražené vlny z budoucnosti". "Podobným způsobem spolu komunikuje minulost a budoucnost a při setkání vhodných signálů vytvářejí, na půli cesty, konkrétní událost vysoké pravděpodobnosti, to znamená prožitou současnost. Dokazuje to, že nejen minulost ovlivňuje budoucnost, ale i budoucnost ovlivňuje minulost!" Náš rozum to má při takových představách trochu těžké, protože čas pro nás vždy plynul lineárně, tedy z minulosti do budoucnosti a teď to má fungovat i obráceně? Hypotéza Johna G. Cramerse byla dosud nejen mnohokrát potvrzena, ale teprve díky ní byly vyjasněny určité paradoxy na poli kvantové fyziky. Budoucnost, už existuje "někde tam venku". Jinak by nemohla poslat žádné vlny zpět do minulosti, tedy do naší přítomnosti. I naše budoucnost už existuje, teď, v každé sekundě, ale přesto ještě není předem určena, neboť každý z nás má možnost si vybrat různé druhy budoucnosti. Podle nových vědeckých poznatků jedině proto, že naše budoucnost již existuje, máme možnost vybrat si tu, která nám vyhovuje.
Jak to tedy funguje, když budoucnost, již existuje? Není už pevně určená? Není, protože naše budoucnost je sice daná, ale existuje v nespočetných variantách. Dnes však víme, že existují různé paralelní budoucnosti současně. A tady to začíná být zajímavé ve vztahu k energii našich přání. Vycházíme z toho, že čas plyne lineárně, tedy tak, jak to cítíme my, ale přitom se všechno odehrává současně. Minulost probíhá také v tomto okamžiku, právě tak jako přítomnost i budoucnost. Naše vědomí přirozeně vnímá pouze jeden čas. Neznáme nic jiného. To nás nemusí udivovat, víme, že naše smysly jsou vlastně velmi omezené. Naše smysly vnímají pouze 8% celkového světelného spektra. Celých 92% skutečnosti, která nás v každém okamžiku obklopuje, neumíme našimi smysly vůbec zachytit, takže pro nás vlastně neexistuje, ale ona přesto je.

Budoucnost, už existuje

28.04.2023

Rychlá navigace: