Souvislosti, které všude nenajdete

Neměňte prosím svou povahu

Muž uviděl hada, jak spadl do ohně a rozhodl se ho vytáhnout. Když to udělal, had ho pokousal a způsobil mu nesnesitelnou bolest. Muž upustil hada a plaz spadl zpět do ohně.

Potom se muž rozhlédl kolem sebe a našel kovovou tyč, pomocí které hada dostal z ohně a zachránil mu život.

Někdo, kdo to z povzdálí pozoroval, přišel k muži a řekl: "Ten had tě kousl. Proč se ho pořád snažíš zachránit?"

Muž odpověděl: "Povaha hada je taková, že kouše, ale to nezmění mou povahu, která pomáhá."

Neměňte prosím svou povahu jen proto, že vám někdo ublížil. Neztrácejte své dobré, vnímavé srdce, ale naučte se udělat taková opatření, aby vám nemohl nikdo zbytečně ubližovat.

Neměňte prosím svou povahu

16.09.2021

Rychlá navigace: