Souvislosti, které všude nenajdete

Karmický zákon – Osvoboďte svoji duši... 28. část

(Článek 28)

Z řady védských moudrostí, na kterých stojí lidská společnost a člověk jako takový, je třeba se zmínit o "síle karmy". Dnes je toto védské slovo totiž chápáno úplně převráceně a omylně. Termín "karma" (od slovesa "kr", "karóti" – "točit védské verše", později zobecněně "konat", "činit", "pracovat") znamenal původně pouze liturgickou činnost ve prospěch Puruši – Světla poznání, která udržovala celou lidskou společnost i celý svět ve vyšších vibracích. Pomocí této záslužné činnosti se člověk osvobozoval ode všeho nízkého a egoistického, zbavoval se materialistického pohledu, a udržoval tak sám sebe i celou společnost v lidskosti a ve spojení s božskou prapodstatou, aby on i ostatní nezanikli "ve spodních vodách nevědění a dekadence". Touto svou činností a ničím jiným si budoval Člověk svou životní cestu a to nejen v tomto, ale ve všech příštích životech. Pouze pochopení přímé souvislosti mezi příčinou a následkem, tedy to, že každý lidský skutek má své následky a to, že existuje viditelná i neviditelná hodnota práce a veškerého konání, které vytvářejí naši budoucnost a etický základ veškerého našeho chování, posouvá lidstvo k Míru, prosperitě a stabilitě.

Všichni ti nevědomci, kteří tento vztah příčiny a následku a spolu s ním i hodnotu svého konání nechápou, protože nemají dostatečné vědomí, tak prchají celý svůj život před následky svých činů nebo se stále jen topí ve všech vzniklých následcích. Každopádně tak žijí marné a bludné životy. Domnívají se mylně, že svět řídí "Pán osudu", "Pán času", který podle své nevypočitatelné nálady a choutek ovládá svět a všechny lidské osudy. Modlí se proto k "Fortuně" či k strašnému "Bohu a Bohu losu", aby byl milostiv jim, věčným hříšníkům a dopřál jim "štěstí", případně směr své "modlitby" ještě zpečetí temným rituálem nebo krvavou obětí.

"Karmou" proto tito nevědomci rozumějí předurčenou a nezměnitelnou dráhu svých životů, na které se lidskou snahou a prací nedá nic změnit. Karma je podle jejich pohledu nedůležitá a nepodstatná. Vztah mezi příčinou a následkem je u nich nepochopen a události lidského života i celé společnosti jsou tak pověrčivě a neprobuzeně odevzdávány do rukou zcela neznámého a "nevyzpytatelného" Boha času a Pána všech událostí. Všichni ti, kteří jsou bez soucitu a svědomí, kteří se odmítají starat o sebe a druhé bytosti, odmítají se namáhat a usilovat o lidské pozitivní cíle se pak bez ideálů propadají do depresivních dekadentních stavů a bez Světla poznání, které by jim ukázalo cestu, padají do domněle předurčené a nezměnitelné "osudovosti": "S tím nic nenadělám, to je moje karma, to je můj osud!" Mimo jejich chápání je, že jejich životy by mohly být ovládány a určovány jejich vlastními rozhodnutími a činy. Nerozumí tomu, že oni sami jsou schopni sebereflexe, a že si sami tvoří svůj osud.

Silnější než všechno násilí a armády světa je pevné lidské přesvědčení a prozření, kdo je opravdový Člověk, jaký je smysl jeho života na zemi a poznání, co je svět, a jací hráči se na tomto poli střetávají. Při našem hledání smyslu života není lepší inspirace a větší ideál nežli dávné védské uctívání, pěstování a bránění kvalit "duchovního dokonalého Člověka" – Puruši, coby dárce života a Světla poznání. Ten stojí podle Védy věčně nad vší formou a hmotou, a jako "Mitra", védsky "Přítel" je přítomen také v srdci každého člověka, který má svědomí.

Védánta vidí celý svět jako odplatu či pykání neboli důsledek předchozích činů. Tak funguje svět. A my si v tomto karmicky rozvinutém světě můžeme jako svobodní vybrat a volit. Od toho je ten "var", a "pán volby" – "varuna". My permanentně, neustále a každý okamžik volíme, pořád si vybíráme. Naše životní cesta je tisíceronásobná volba a jak po ní jdeme, tak si stále vybíráme. To je ta autenticita, ke které dospěli indičtí mudrci. Karman tedy není "osudovost", ale karman je důsledek nasměrování lidské duše.

V době hlubokého úpadku, kdy partikulární síly částečnosti a egoismu ovládly lidskou společnost a útočí na samu podstatu světa a základní kvalitu člověka, je třeba se navrátit ke svým hlubokým lidským kořenům, pochopit dědictví védské moudrosti a poučit se z ní.

Karmický zákon – Osvoboďte svoji duši... 28. část

03.09.2019

Rychlá navigace: