Souvislosti, které všude nenajdete

"Zachraň toho, který je s tebou stejný" – Osvoboďte svoji duši... 27. část

(Článek 27)

Smysl oběti katolickou církví před kristianizací, měl zcela jiný účel a krvavé oběti byly všem pokrokovým bytostem zcela odporné. Bohužel se katolíci dodnes ideově drží chtonicky vytvořené bible a nepřímo se podílejí na démonských rituálech, upírských a satanistických obětech, z prostého nevědění a z naprosté nevzdělanosti. Navíc si myslí, že dělají něco dobrého, ale pravý opak je pravdou, protože žádná satanská oběť, prolití krve a zabití zvířete nemůže lidi spasit, zbavit hříchů a je nesmyslná pro lidi, toužící se spojit se skutečným Bohem. Ve védské tradici se oběť Duchu poznání, Bohu a tvůrci života konala pouze v podobě nabízení naší čistoty a sbíráním tzv. duchovních zásluh. Později měla oběť podobu nějaké květiny a zejména podobu svatého slova, protože svaté slovo bylo tou pravou védskou obětí. Recitace slova poznání, které obsahovalo pravé Světlo poznání, byla ta správná komunikace s ním. S Bohem Světla můžeme komunikovat pouze duchovně, prostřednictvím idejí, a protože "idea" řecky znamená "světlo", tak i my jsme v kontaktu s Bohem prostřednictvím idejí, tedy světla. Pokud se nám podaří zformulovat a říci nějakou čistou myšlenku, tak jsme se právě spojili s tímto Pánem vědění a Světla, se skutečným Bohem. Na tomto principu byla založena védská kultura a indické mantry, které nejsou nic jiného, než v tomto smyslu pravé a čisté obětiny.

Smyslem a poselstvím, které v sobě Véda nese, je: "Zachraň toho, který je s tebou stejný, zachraň toho, který už pochopil a se kterým se můžeš ztotožnit, protože tím jste spolu spojeni jako přátelé, bratři a bytosti, které mají stejný cíl."

Veškerá nauka ohledně Védy je materialisty zkažená. Materialisté, kteří Védy vykládají, nejsou vůbec schopni pochopit některé božské termíny. Skrytý význam záměrně nebo z nevědomosti jen překrucují, obracejí, zbožšťují a personifikují. Vše je zahušťováno a konkretizováno. Například hymny na Indru, Varunu, Mitru, Agniho, Somu, jsou původně poetické názvy jednoho védského principu, ale za tisíce let, co byly vystaveny materialistickému působení, byly tyto principy přetvořeny na konkrétní bohy. Dříve lidé dobře rozuměli tomu, že blesky Diovi a ta vadžra indická, sekyra Perunova či meč Svantovítův jsou symboly světelnosti, paprsky ducha poznání a symboly inteligence, která rozřezává, štěpí a rozevírá temnotu nevědění. Proto jsou tyto zbraně Světla mocné a božské.

Lidé v zajetí židokřesťanství se na tohle vše dívají obráceně, zkresleně a přízemně. Duchovní principy, obrazy a symboliku však materialisti nejsou schopni pochopit. Lidé zasvěcení "temnotě" takové věci nejsou schopni přijmout, protože temné bariéry v jejich hlavách a duších jim to prostě nedovolí, protože existuje pevná hranice a rozhraní, které odděluje vědění od nevědění a Světlo od Temnoty. Tato hranice je bez poznání nepřekročitelná a naším obrovským úkolem je nyní šířit vědění a pomoci tak probudit ze spánku co nejvíce lidí, protože pokud tady budou vládnout chtonici, Temnota a nevědomost, tak to nepřežije ani lidstvo a ani planeta, protože temná strana nezná nic jiného než boj, násilí, válku a krveprolití. Skutečná duchovní nauka je jim k smíchu a svéhlavě tvrdí, že tam nahoře není nic dobrého a to dobré je jen dole v nitru Země, protože gravitace, materialismus a egoismus jsou jedno. Člověk, který se vydá na cestu poznání, cítí, jak praskají pouta jeho egoismu, a jak se nadechuje, inspiruje, tak se doslova vynořuje z tíže gravitace. Najednou vidí, že porozuměl světu. Takový člověk natrvalo odmítne alkohol, drogy a další chtonické pasti, protože "pochopil", "přijal" a "vydal se" se na svoji objevenou "skutečnou" cestu.

Zachraň toho, který je s tebou stejný – Osvoboďte svoji duši... 27. část

02.09.2019

Rychlá navigace: