Souvislosti, které všude nenajdete

Slova plevelná – 2. část

(2. část)

Plevelným slovem se může stát jakékoli jiné slovo, když jím začneme přehnaně nahrazovat celou škálu jiných možných vyjádření citově a emočně různě zabarvených. Na příkladu slova "krásný" je pěkně vidět, jak je uměle zasahováno do naší řeči, která je tak oklešťována a ničena. Slova, která tvořila dříve bohatý základ jazyka, jsou "jazykovými destruktory" postupně odsunována jako zastaralá, archaická a v řeči pak zůstávají převážně slova plevelná. Také člověk, který pozbyl cit, citlivost a charakter, ztrácí schopnost bohatého, vnímavého vyjadřování a stává se strůjcem i živnou půdou pro plevelná slova. Používá je stále častěji a tím je i šíří. Ochuzováním svého slovníku pak odevzdává skrz své emoce svoji sílu druhým. Toto vyjadřuje další plevelné slovo používající se pro zdůraznění předávané informace: "velmi" = vel – mi. (např. velmi pěkné). Používáním tohoto slova dovolujeme druhému určovat směr našeho života a předávat mu velení nad námi. Ochuzováním našeho slovníku se ještě více snižuje naše schopnost vnímání podstaty a vícevrstevnatosti slov. Tím pak vzniká potřeba zdůrazňovat přehnaně to, co říkáme. To se právě děje používáním slova – "velmi", kterým právě odevzdáváme kormidlo našeho chování do rukou jiných (vel – mi). Dalším ochuzujícím výrazem jsou slova – "hodně" a slovo "moc" (původní význam síla uplatňovaná mocí). Slovo "moc", je-li často používané, působí silně na psychiku a vzniká vnitřní puzení a touha po jejím uplatnění – mít moc a získat ji...

Měli bychom více přemýšlet o tom, co říkáme a jaká slova používáme. Každé slovo je jako bumerang, který hodíme do vesmírného prostoru, a které se vrátí, aby nás ovlivnilo nebo zasáhlo a zranilo.

Slova je možné číst nejen zleva doprava, ale i zprava doleva. Můžete si přeházet pořadí písmen a vzniknou nová slova, která s tím původním souvisí. Je to zajímavá, kreativní činnost, kterou se může kreativně zabývat celá rodina.

Chceme-li otevřít svoji genetickou paměť, je třeba k ní nalézt patřičný klíč. Klíčem jsou dávná původní slova, slova starobylá, dochovaná ale i zcela zapomenutá. Očistou a obnovou našeho vyjadřujícímu slovníku také objevíme klíč k nám samým.

Slova plevelná – 2. část

01.08.2022

Rychlá navigace: