Souvislosti, které všude nenajdete

Slova plevelná – 1. část

(1. část)

Náš jazyk býval květnatý, oplýval bohatostí slov. Slova, jež tvořila věty, byla melodická a při poslechu se nabývalo dojmu, že mluvící přímo zpívá. Naše řeč bývala zpěvná, což znamená, že měla i velkou vnitřní tvůrčí sílu. Přesné slovní sdělení myšlenky vyžadovalo od mluvčího rychlé myšlení, neboť jazyk obsahoval mnoho slov, z nichž bylo třeba plynule vybírat ta, která vystihovala jasnou podstatu myšlenky. Zpěvnost řeči posilovalo i vyjadřování ve verších, což ještě více umocňovalo její tvůrčí schopnost.

V současné době je náš jazyk mnohem chudší, je na dorozumívacím minimu a stále chudne. S tím souvisí i zpomalování myšlení. Rozšířila se i slova, která zamořují mluvu. Jsou nakažlivá a snadno se šíří. Tato slova se dají použít v každé situaci a člověk často přestává přemýšlet nad volbou jiného, vhodnějšího a správně emočně a citově zabarveného slova. Důsledkem je nejen ochuzení jazyka o mnohá důležitá slova, zprimitivnění sdělení, ale zejména oslabení lidské mysli, zhoršení kreativního projevu, snížení tvořivé kapacity a zpomalení myšlení.

Plevelná slova jsou zhoubným nástrojem těch, kteří se snaží degradovat lidstvo, snaží se o to, aby lidé přestali pozitivně myslet, hájit národní tradice, lidskost, přestali vnímat své okolí a jeho potřeby, nenaslouchali již svému svědomí, ale poslouchali jen cinkání peněz, vítězné chorály, cynické pochvalné řeči a tak se stali pouhými konzumenty a necitlivými otroky.

Například slovo "krásný". Zjednodušeně můžeme říci, že máme krásnou vesničku, ale místo toho ji můžeme přesněji popsat jako: malebnou, líbeznou, libou, čistou, ladnou, rozkošnou, půvabnou, utěšenou, roztomilou, milou, čarovnou, divukrásnou, něžnou, zářivou, oslnivou, skvostnou, nádhernou, skvělou, ale i úchvatnou, činorodou, kouzelnou, okouzlující...

Cítíte rozdíl mezi jednotlivými slovy? Mezi některými je drobný, mezi jinými je větší. Všechen ten půvab našich slov zastíní jedno plevelné a uniformní – "krásný". Toto slovo se též používá i v arogantním a hanlivém smyslu "no to je krása". A dále se také uplatňuje jako slovo či citoslovce údivu i úžasu zároveň: "ty kráááso". Na tomto příkladu je možno uvidět, jak jedno slovo dokáže nejen vymazat ze slovníku mnoho slov, ale že je lze falešně používat jako kladné i záporné zároveň. Každé slovo má svoji podstatu, kterou lze částečně pootočit, usměrnit, ale nikoliv převrátit v opačný smysl a tím změnit celý význam slova.

Slova plevelná – 1. část

31.07.2022

Rychlá navigace: