Souvislosti, které všude nenajdete

Byli Cyril s Metodějem slovanští buditelé, kteří vytvořili slovanský jazyk? – 2. část

(2. část)

Pokud se podíváme podrobně na život Cyrila, tak nalezneme další závažné nesrovnalosti. Cyril totiž (podle různých veřejně dostupných zdrojů) neznal ruský jazyk... Cyrilika byla naopak zakazovaná samotnou církví od počátku své existence a bohoslužby vedené podle cyriliky byli zakazované též. Tady rozebíráme etymologii a vznik "cyriliky", která umožnila církevníkům ztotožnit ruský druh písemné kultury s osobou Cyrila. Ten ve skutečnosti Cyrilem původně ani nebyl, protože ho zpočátku nazývali Konstantinem.

Pokud budeme hledat zdroj mýtu "o Cyrilovi – vynálezci cyriliky" tak se můžeme obrátit k církevnímu zdroji – Biblické encyklopedii (encyklopedickému slovníku). Její první vydání – "Ilustrovaná plná populární Biblická encyklopedie" opata Nikifora uviděla poprvé světlo světa v roce 1891 a dodnes představuje nejlepší, původní, nepřeložený materiál o biblickém textu v Rusku. V r. 1990 byla encyklopedie znovu vydaná jako reprint a požehnaní k tomu dal tehdejší Patriarcha Moskevský (po smrti po něm zůstal majetek ve výši 4 miliard dolarů...?). Na vydání spolupracovali i pracovníci Moskevského patriarchátu. Zajímavé ale je, že ani církevníci 19. století, ani církevníci moskevského patriarchátu nezahrnuli pro sebe do materiálů této encyklopedie Cyrila ani vyprávění o jeho objevu cyriliky.

V druhém encyklopedickém slovníku je kapitola "Cyril", ve které je uvedený podrobně vyčíslený seznam: "Cyril", jméno několika svatých a duchovních osob: sv. otec církve, 315-386; sv. biskup turovský, kazatel a spisovatel, 1130-1182; metropolita kyjevsko-vladimirský od r. 1250 kazatel belozerský, 1337-1427; kazatel Semionovič Terlecký, biskup ostrožský. Zemřel v roce 1607; Lukaris, 1572-1638... Ale "sv. Cyrila" v této encyklopedii nenajdete.

Jen v článku "Cyril a Metoděj" je řečeno, že "Cyril a Metoděj, svatí, rovni apoštolům, nositelé světla Slovanům se v roce 862 vydali na Moravu, aby kázali Slovanům v slovanském jazyku. Knihy, které přinesli Cyril s Metodějem na Moravu, se ale střetly s nepřízní latinského duchovenstva. Papež Mikuláš I. je pak za to povolal na soud do Říma. A dále se píše, že jazyk překladu byl bulharským nářečím nebo nářečím panonských Slovanů". To znamená, že knihy už existovaly a jazyk nebyl ruský.

Tisíc roků po jejich smrti v roce 1863 vyhlásila Římská církev za "rok slovanského jubilea" s centrem oslav na Velehradě V tom stejném roce ruská Nejsvětější Řídící Synoda stanovila jejich posvěcení na "paměť završení tisíciletí od prvopočátku osvícení našeho jazyka Evangéliem a vírou Kristovou".

Ze všech těchto skutečností jasně vyplývá, že Cyril a Metoděj nebyli vynálezci ruské azbuky, která má mnohem starší tradici, ale byli jednoduše obraceči Slovanů – na křesťanství. A jakmile byli v Římě kanonizovaní v roce 1880, tak je po tomto datu začala najednou ruská církev oficiálně představovat jako "vynálezce" ruské azbuky. Před tímto datem ani Řím, ani Ruská pravoslavná církev o těchto "vynálezcích" základů ruské písemnosti nic neříkala, ani nepsala.

Byli Cyril s Metodějem slovanští buditelé, kteří vytvořili slovanský jazyk? – 2. část

30.07.2022

Rychlá navigace: