Souvislosti, které všude nenajdete

Byli Cyril s Metodějem slovanští buditelé, kteří vytvořili slovanský jazyk? – 1. část

(1. část)

Patriarcha Moskevský i celé Rusi Kirill sdělil 21. septembra 2010 na televizním kanále Rossija tento svůj názor: "Pravoslavná Církev uchovává ve své historii důležitá jména, která jsou rovna apoštolům Cyrila a Metoděje. V určitém smyslu jsme církví Cyrila a Metoděje. Oni vyšli z osvíceného řecko-římského světa a přišli kázat Slovanům. A kdo to vlastně byli Slované? Byli to barbaři, lidé hovořící nesrozumitelným jazykem, lidé druhé třídy, v podstatě zvířata. A hle, tu k nim přišli osvícení muži a přinesli jim světlo Kristovy pravdy a udělali něco velmi důležité – začali s nimi hovořit jejich jazykem. To oni vytvořili slovanskou azbuku, gramatiku a do toho jazyka pak přeložili Slovo Boží."

Kirill a všichni jemu podobní se snaží neustále potlačit už od dob násilné kristianizace, která přinesla miliony mrtvých odpůrců tohoto surového protilidského procesu, vysokou morální a jazykovou vyspělost Slovanů a vnutit jim názor, že byli nevzdělaní a zaostalí etničtí bastardi. "Jsou neschopní přijmout a nést dědictví Árijské rasy, a celkově se Slované ani nehodí na to, aby byli nositeli kulturnosti. Slované nejsou tvořivý národ, ale jsou to zvířata. Jsou absolutně nepřizpůsobiví na rozumovou činnost". (P. J. Göbbels, 1942, "Denníky")

Zmanipulovaná lingvistická "věda" nám vnucuje názor, že "Cyril a Metoděj", jsou slovanští buditelé, kteří vytvořili slovanský jazyk, že byli hlasatelé křesťanství a jako první přeložili bohoslužebné knihy do slovanského jazyka. Ale lingvistům je dobře známé, že jednotný "slovanský jazyk" neexistuje, ale existuje skupina, či rodina slovanských jazyků. Cyril a Metoděj proto nemohli udělat překlad do všech slovanských jazyků, protože i tyto jazyky vyžadují mezi sebou překlad. Také otázka vzniku cyriliky je velmi sporná, protože Cyril údajně "vytvořil" první církevněslovanskou azbuku r. 863, ale nejstarší "cyrilické" nálezy se datují už o století dříve. Navíc bylo objeveno více jak 1 000 textů psaných na březové kůře v jedenácti městech Staré Rusi: Novgorod, Stará Rus, Toržok, Smolensk, Vitevsk, Mstislav, Tver, Moskva, Stará Riazaň, Zvenigorod Galický, které jsou umístěné velmi daleko od center pravoslavného křesťanství té doby – Byzance, Kyjeva, Bulharska, Slovenska. Dalším protiřečím je, že se nedochovaly žádné křesťanské texty, ale texty většinou hospodářského charakteru. Dalším rozporem je, že cyrilské písmo bylo v době Cyrila již velmi rozšířeno, což potvrzuje čilá korespondence mezi světskými adresáty, kteří se nacházeli jak v městech, tak i na venkově. Celý ruský národ už tehdy svobodně psal i četl.

Dnes také můžeme s určitostí říci, že tehdy už také značná část žen uměla číst a psát a texty v sobě odrážejí svobodnější společnost se ženskou účastí, která byla na vyšším vývojovém stupni, než byla pozdější společnost, blíže k našim časům. Existuje zakořeněné dogma, že církev byla monopolem v oblasti vydávání a šíření knih. Tento blud je podporován samotnými církevníky, ale písemné nálezy ukazují, že na Staré Rusi nepsali jen popové, ale psal celý ruský národ!

Byli Cyril s Metodějem slovanští buditelé, kteří vytvořili slovanský jazyk? – 1. část

29.07.2022

Rychlá navigace: