Souvislosti, které všude nenajdete

Musíme si uvědomit, že dravec může sice zaútočit, ale je zcela jen na nás jestli útok přijmeme a podřídíme se mu

Během procesu probuzení je nejdůležitější dostat se ven z naší hlavy a neidentifikovat se s nějakou myšlenkou, která se tam objeví. Cesta ven spočívá v nastavení pokojného, vystředěného a uzemněného nereakčního stavu bytí, ve kterém se ukotvíme pomocí naší vnitřní vtělené vyšší frekvence, následkem čehož nastane frekvenční rozložení Matrixu vůči nám. To je mnohem těžší a důležitější práce než případný fyzický boj s Matrixem navenek, zvláště pokud jsme uvězněni v jeho 3D projevu.
Je třeba si také uvědomit, že se učíme a rosteme skrze naše "chyby" a veškeré útoky Systému. Tyto síly pracují skrze nás, ať se nám to líbí nebo ne a jsou našimi "učiteli", kteří nás upozorňují na to, kde ještě musíme na sobě zapracovat. Tyto lekce a iniciace nám pomáhají být ještě více pozorní a dostávat se do vyššího vědomí. Nastražené archontí pasti nás udržují zaseknuté v nízkovibračním vězení (jen v čistě 3D myšlení), abychom zůstali zakopáni v negativních emocionálních "smyčkách" a v nekonečných cyklech, jak je naprojektovali, aby bylo lidstvo zotročeno.
Matrix je vzdělávacím programem, přes veškerou nerovnováhu a zkaženost způsobenou entitami, přes zneužitou svobodnou vůlí, přes všechny manipulace, které dávno překročily své místo určení v přírodě a přirozenou evoluci. Instalovaný Matrix velmi dobře reaguje na naši nevědomost a naše slabiny. Musíme si ale uvědomit, že dravec může sice zaútočit, ale je zcela jen na nás jestli útok přijmeme a podřídíme se mu.
Kontrolní systém Matrixu nás může ovládat pouze přes naše vnitřní stavy, které odpovídají jeho nízkofrekvenční povaze. Pokud budeme ignorovat naši intuici a existenci zaslepených míst v našem vědomí, pak se tyto nízkovibrační stavy stanou vstupním místem do našeho vědomí a my budeme skrze něj ovládáni. Kontrolní systém Matrixu nám tímto paradoxně pomáhá urychlit náš duchovní růst, a ačkoli nás jeho agenti vidí jako nepřátele, vězte, že je můžeme využít jako své učitele. Nemusíte je hledat, protože si vás najdou sami na vaší cestě. Je potřeba si uvědomit, že nikdy nebudete čelit ničemu, co nemůžete úspěšně zvládnout, pokud se k tomu rozhodnete!
Vždy bude existovat nějaký duchovní test, který musíte podstoupit, než budete moci dosáhnout dalšího vývojového stupně. Pokaždé, než budete moci pokročit výše, se budete muset podrobit zkoušce. Projdete velkými obtížemi a utrpením v důsledku opozice temných a světelných sil, které jsou na Zemi přítomny od jejího stvoření. Tyto temné síly se vždy staví proti novým silám Světla, protože se nechtějí vzdát své vlády ve 3D realitě. Někdy má jejich nepřátelství formu války, která byla vytvořená a iniciovaná okultními, hyperdimenzionálními silami, které působí skrze jejich lidské loutky. Navzdory všem překážkám se ale síly Světla nakonec prosadí.

Musíme si uvědomit, že dravec může sice zaútočit, ale je zcela jen na nás jestli útok přijmeme a podřídíme se mu

13.03.2023

Rychlá navigace: