Souvislosti, které všude nenajdete

Nezapomeňte, že pokud budeme svítit, tma se sama rozestoupí (1. díl)

Nejdůležitější součástí evolučního procesu a naší snahy o probuzení je upřímnost k sobě samému. Lhaní sobě je nejškodlivější a je největší překážkou v duchovní práci na sobě. Když získáváme vyšší úroveň vědomí, plně si uvědomujeme svoji skutečnou odpovědnost i to, jaká je opravdová svoboda. To znamená, že se už musíme zbavit iluze o omezení naší osobní vůle a vzdát se toho, že už nemůžeme nic a nikoho druhého z čehokoliv vinit.
Nejdůležitějším prvkem pro posun směrem k naší integraci světla a vstřebávání stínu uvnitř nás je odpouštění. Bez něho se budeme potácet v marastu soudů a popírání. To je základ naší cesty, která vyžaduje, abychom se zcela ponořili do vody trvalé obnovy. Právě odpuštění podněcuje dynamické využívání všech emocí i intelektu a ovlivňuje samotného strůjce našeho chování, naši DNA. Vytváří nové neurální cesty a mění chemickou rovnováhu v lidském mozku. Díky němu se vytváří silné elektromagnetické pole a rezonanční podpůrný systém pro naši novou cestu. Když odpouštíme, tak v rámci propojenosti veškerého stvoření plně rozvíjíme naši schopnost pozitivní a očistné reakce. Brána k cestě vedoucí k naší vyšší přeměně, v rámci cyklu život – smrt – znovuzrození, se otvírá jen díky odpuštění. Díky jemu je odstraněna první vrstva naší smrtelnosti a je iniciována naše cesta ke Světlu poznání.
Čím upřímnější budeme během tohoto procesu, tím méně budeme schopni předstírat sobě i vnějšímu světu, kým ve skutečnosti "nejsme". Pokud budeme skutečně pravdiví a naprosto upřímní, tak už ale nebudeme moci nikoho dále ovládat. Lidi můžeme ovládat jen tehdy, pokud říkáme polopravdy a pokud zkrášlujeme více vrstvnatou pravdu a "oholíme" ji. Když začneme přirozeně zobrazovat a vyjevovat pravdu, náš vnitřek se začne plně projevovat navenek. Většina lidí se však brání takové "spontánní upřímnosti", "chrání se" a tak zadržuje spoustu věcí vevnitř. Nežijí ani čestný, ani pravdivý, ani upřímný život, protože si myslí, že pokud by tak učinili, ztratili by kontrolu. Ve skutečnosti ale žádnou kontrolu nemají, je to jen jimi vytvořená iluze. Byli jsme cíleně naprogramováni, abychom uvěřili tomu, že existují chvíle, kdy je v pořádku být pravdivý a upřímný a pak existují momenty, kdy být pravdivý a upřímný v pořádku není. Většina lidských bytostí má frekvenční implantát nejen ve svých myslích, ale i ve svých tělech a emocích. Věří, že pokud budou stále upřímní, tak se stane něco špatného.
Není to ale o tom, mít jen čisté vědomí. Jasným projevem plného probuzení je říkat pravdu a žít v ní. Plné probuzení se pak manifestuje naším jednotným projevem. Musíme být schopni neustále projevovat to, co si právě uvědomujeme, musíme umět se s tím vypořádat a také si začít všímat všech programů a postojů uvnitř nás, které nám brání, abychom v každé situaci projevovali pravdu, prosazovali transparentnost a pravdivost.

Nezapomeňte, že pokud budeme svítit, tma se sama rozestoupí (1. díl)

15.03.2023

Rychlá navigace: