Souvislosti, které všude nenajdete

Překročte úroveň své duše a stoupejte k úrovni Ducha

Když učiníte přeměnu z vědomí založeného na egu na vědomí založené na srdci, budete již uvnitř více či méně stále ve spojení s božským proudem bytí. V tomto stavu budete mít potřebu a touhu pomáhat druhým. Budete ji k sobě přitahovat, ale ne skrze vůli. Energeticky budete vyzařovat již jiné vibrace. Ve vašem energetickém poli bude přítomno něco, co k vám bude přitahovat lidi. Není to něco, co jste nějak udělali, ale něco, čím jste se stali.
Vibrace obsažená ve vaší energii bude pomáhat ostatním napojovat se na jejich božské "Já". Můžete se stát jejich zrcadlem, ve kterém mohou spatřit svůj nevyřešený problém či stav, který bude tak zobrazen, aby v tu chvíli mohl být transformován do energie přijetí a vyřešení. Mohou přitom pocítit osvobozující energii, která je vždy pojena s kontaktem s božským "Já" v jejich bytí. Získáte schopnost je něco naučit a toto učení probíhá jen tím, že jste přirozeně sami sebou. Neučíte je tím, že na ně přenášíte vědomosti nebo používáte různé metody, kterými je učíte a léčíte. Učíte je pouze tím, že dovolíte sami sobě být skutečně tím, kým opravdu jste a tím, že vyjadřujete sami sebe co nejradostněji, jak nejlépe dovedete. Teprve pak začne být pro ně vaše přítomnost skutečně nápomocná. Je to způsobeno tím, že upřímně sdílíte sebe s ostatními, a tím vytváříte místo pro jejich léčení, do kterého mohou vstoupit. Jestli to ale využijí, je pouze na nich. Jako léčitelé a terapeuti potřebujete pouze jediné, být spojeni se svým božským vnitřním proudem a s tichým uvědoměním Ducha. Toto je ta okolnost, kdy dochází ke spojení, které lidi posouvá a pozvedává do vyšších a uvolněných stavů uvědomění. Být tu v tomto ohledu pro druhé vytváří příjemný, ale také velmi neutrální pocit. Ukazujete vaši úroveň oddělenosti, ve které manifestujete svoji osobní touhu pomáhat léčit a povznášet druhé.
Touha, která je ale na jistém stupni vývoje zobrazována všemi pracovníky Světla, nepramení z pochopení své vnitřní cesty, po které by chtěli kráčet, aby našli svoji vlastní pravdu. Mnoho lidí totiž potřebuje padnout až na samé dno při řešení některých svých nezodpovězených otázek, než jsou připraveni je skutečně přijmout, zpracovat a uvolnit. Proto si prosím buďte této zkušenosti vědomi a nesnažte se uchránit všechny lidi od jejich pádu až na dno, jestliže jsou rozhodnuti tam padnout. Spadnou tam stejně navzdory všemu, co uděláte či řeknete. Proto je pro vás lepší a jednodušší nebýt emocionálně spojen s ostatními lidmi, kterým pomáháte. Emocionální zapletení používá k léčení a k transformaci druhých osobní vůli a tato vaše osobní angažovanost druhým nepomáhá. Může dokonce způsobit bloky v jejich léčebném procesu a zpomalit jejich duchovní vývoj. Je třeba si uvědomit, že kdykoli budete chtít měnit lidi, tak opouštíte magický prostor lásky a propuštění.
Tato fáze přeměny od ega k srdci informuje o překračování vaší úrovně duše a o vašem stoupání k úrovni Ducha. Není třeba řešit, zda duše je méně než Duch. Je ale pravda, že vy jste větší a složitější útvar a zahrnujete "v sobě" více, než vaše duše. Duše je prostředkem k prožívání. Tím, že se budete identifikovat s Duchem ve vás a s vaším božským "Já", všechny věci, které jste prožili v mnoha a mnoha životech, najednou zapadnou na své místo. Povzneste se nad své prožitky tak, že se s žádným z nich neidentifikujte. To bude mít na vaši duši léčivý efekt.

Jeshua

Překročte úroveň své duše a stoupejte k úrovni Ducha

31.01.2022

Rychlá navigace: