Souvislosti, které všude nenajdete

Nebojte se smrti, žádná smrt není, je jen změna

Vnitřní spojení s Duchem není nic, co se děje jednou provždy. Je to pomalý a postupný proces, ve kterém se spojíte, odpojíte, znovu spojíte. Postupně se ale ohnisko vašeho vědomí pohybuje z duality k jednotě. Přeorientovává samo sebe, nalézá nový směr a nakonec je taženo ke zklidnění, tichosti, ale již mnohem méně k myšlenkám a emocím. Tak se dostáváte plně do středu přítomnosti, do stádia nesoudícího vědomí. Neexistují žádné předem dané metody či prostředky, jak se tam dostat. Klíč ke spojení s vaším Duchem není v tom, že disciplinovaně držíte půst nebo pravidelně meditujete, ad. Jde o hluboké pochopení, že právě ticho vás "přivede domů", ne vaše myšlenky a emoce. Tohle pochopení ale roste pomalu, stejně, jak si stále více uvědomujete mechanismus svých myšlenek a emocí. Postupně propustíte své staré návyky a otevřete se nové realitě a vědomí založeného na srdci. Vědomí založené na egu uvnitř vás bude pomalu uvadat a umírat. Toto umírání není něco, co děláte vy, je to něco, co dovolíte, aby se stalo. Tento skomírající proces je nutno přijmout. Staré musí zemřít, aby se nové mohlo narodit. Touto změnou se začíná tvořit nový svět. Tak to je vždy. Smrt uvolňuje staré a otevírá nové. Během tohoto procesu ale není jediný moment, ve kterém jste dle své definice mrtví. Smrt je iluzí a vytváří ji jen váš strach ze změny, který činí to, že se bojíte smrti. Nebojíte se jen fyzického umírání, bojíte se také emocionálního a mentálního umírání v průběhu vašeho života. Ale bez smrti by se věci staly nehnutelnými a strnulými. Stali byste se zajatcem svých starých zvyků, opotřebeného těla, zastaralých vzorců myšlení, omezujících emocionálních reakcí. Bylo by to pro vás dusivé. Smrt osvobozuje a je vodopádem čerstvé vody, která prolamuje staré, sešlé brány a popohání všechny k novým oblastem prožitků.
Nebojte se smrti, žádná smrt není, je jen změna.
Přechod od vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci je v mnoha ohledech podobný prožití smrti. Čím více se identifikujete s Duchem a s Bohem uvnitř vás, tím více propouštíte věci, které vás dříve znepokojovaly, nebo do kterých jste vkládaly mnoho energie. Na nejhlubších úrovních si uvědomíte, že není skutečně nic, co děláte, ale existuje jen vaše bytí. Když se ztotožníte se svým bytím místo prchavých myšlenek a emocí, které skrze vás prochází, změní to okamžitě váš život. Duch není nic abstraktního. Je skutečnou realitou, kterou můžete přinést do svého života. Bytí v souladu s nejčistším zdrojem nakonec změní ve vašem životě vše. Bůh, Zdroj či Duch je ve své podstatě tvořivý, ovšem takovými způsoby, které jsou fyzicky těžko uchopitelné. Duch je tichý, věčný a tvořivý. Realita božského nemůže být uchopena myslí, může být pouze pociťována. Když jí pustíte do svého života, poznáte ji jako šeptání svého srdce a vše pomalu začne zapadat na správné místo. Když se naladíte na realitu Ducha a na tiché uvědomění, jenž je za všemi vašimi prožitky, přestanete nutit realitu, aby se chovala podle vaší vůle. Dovolíte věcem, aby se vrátily zpět do svého přirozeného stavu bytí. Tak se stanete svým přirozeným, skutečným "Já". Tak proces změny proběhne harmonickým a smysluplným způsobem. Věci se spojí způsobem, který má přirozený rytmus a směr. Vše co musíte udělat, je zůstat naladěni na tento božský rytmus, propustit strachy, nedorozumění a bouřlivé emoce, které vás chtějí pořád ovlivňovat.

Jeshua

Nebojte se smrti, žádná smrt není, je jen změna

30.01.2022

Rychlá navigace: