Souvislosti, které všude nenajdete

Něco z utajované historie Slovanů

V roce 1586 po Kristu se psal rok 7093 podle Slovanského kalendáře, který byl násilně změněn a tím byla vymazána anunnacko-chazarskou "elitou" velmi dlouhá a bohatá slovanská historie...

Čechoslováci mohou být hrdí na práci pana Bedřich Hrozného, který rozluštil písmo Chetitů a přestože jsme se o něm učili ve škole, tak nám zamlčeli to nejdůležitější... Zásluhou Bedřicha Hrozného se chetitologie stala novým odvětvím orientalistického bádání a právě on bude navždy patřit k jejím zakladatelům. Narodil se 6. května 1879 v Lysé nad Labem. Na gymnáziu se naučil základům hebrejštiny a arabštiny a na filozofické fakultě vystudoval orientální jazyky. Zajímal se o klínové písmo, kterým byly písemně zaznamenány aktivity a projevy starověkých Sumerů, Asyřanů, Babyloňanů, Peršanů a Chetitů. Podílel se na překladech mnoha klínopisných textů. Kromě tehdy povinné latiny a klasické řečtiny se naučil základům hebrejštiny a arabštiny. Věnoval se zejména orientálním jazykům, především akkadštině, aramejštině, etiopštině, sanskrtu a sumerštině. Za dobu svého studia zvládl celkem deset orientálních jazyků.

Těžištěm jeho vědecké práce byl klínopis, tedy studium sumerských a akkadských textů. V roce 1906 při pobytu v Malé Asii byl německou expedicí objeven velký archív chetitských králů, který obsahoval množství hliněných tabulek popsaných již známým klínovým písmem, ale také neznámou řečí, která vzdorovala mnoha badatelům. Jeho vědecká činnost byla neobyčejně rozsáhlá a všestranná. Bedřich Hrozný roku 1915 předložil rozluštění problému současně s nárysem mluvnice tohoto jazyka, jímž byla, jak se ukázalo, chetitština. Kromě toho také zjistil, že chetitština patří ke skupině tzv. indoevropských jazyků, a je tedy příbuzná s řečtinou, latinou a indickými jazyky Během svého života se zúčastnil několika archeologických expedic. Přednášel na řadě univerzit a byl velkou autoritou české vědy. Jeho první vědecká práce vyšla již v roce 1902 a celý seznam jeho vědeckých prací obsahuje přes 200 titulů. Jeho alternativní Dějiny Přední Asie byly ale "odbornou veřejností" odmítnuty...

Chétitské "nebis", což znamená "nebe" a ruské "něbo",

Chétitské  "duluga" – "dlouhý", ruské "dolgoj",

Chétitské "vadar" – "voda" a ruské "vada",

Chétitské "hasta" – "kost" a ruské slovo "kost".

Číslovka "tři" ve zvuku chetitské stejně jako v ruštině: "tri" (psaný trochu jinak: "Tari").

Zastavme se u Sanskrtu a písma DEVANAGARÍ... slyšíte to? Deva na garé – Dívka na hoře??? Co to mělo znamenat?  Devanagarí také byla Děva na kopci, která tancovala. Tento tanec měl jasná pravidla bez improvizace. Ona stála na hoře a za ní byl horizont. Když tancovala, svým tělem vytvářela složité figury. Písmena. Oproti horizontu čitelná. A na další hoře také děva zatancovala... a tak vytvářela mimický telegraf.

Bedřich Hrozný cestoval po Rusku a měl jednu přednášku za druhou, ale u nás bylo TICHO! Také akademik Chudinov potvrdil, že Etruskové psali písmem, které bez problému Rusové přečtou, protože je velmi blízké dnešní Běloruštině. ET – Ruskové byli stejného původu jako Gruzínci (Grussia) – Gornaja Russia a Prusové – Pobaltskaja Rus. No a ve které oblasti hledal Hitler Arii? No přece na území bývalé Tart – ÁRIE...

Něco z utajované historie Slovanů

17.07.2022

Rychlá navigace: