Souvislosti, které všude nenajdete

Anunnačtí "bohové" (Anubis, Ra, Jahve, Ball, Inanna a další) si na bohy jen hráli

Jejich plán byl neustále ovládat lidstvo, deklasovat, demoralizovat, pošlapávat morální a charakterní vzory, obracet naruby védský a slovanský žebříček hodnot, podsunovat lidem korupci a materiální hamižnost na úkor velkorysé duchovnosti, vnucovat všem dekadentní filosofii, pyramidální mocenskou strukturu ve společnosti, ničit kulturnost a původní jazyk, který byl nositelem vyššího vědomí, obrazotvornosti, odkazu předků a vícevrstevnatosti života...

V minulosti anunnačtí "bohové", kteří si na bohy jen hráli a byli ubohými karikaturami duchovních bytostí, měli podobné cíle jako jejich dnešní "chazarští stoupenci" a jejich další nohsledi. Mají v sobě nastavený pouze jeden směr: Zničit všechno védské, slovanské a vše na území, na kterém je dnešní Rusko a vše čeho se byť jen dotýká kristovská a slovanská myšlenka. A mají k tomu pádné důvody, jak spirituální, tak i materialistické. Na Zemi v současné době probíhá velká změna klimatických zón a uchvácení ruského území je pro ně ten nejdůležitější úkol, protože tato nesmírně bohatá země na nerostné bohatství bude mít brzy velice příjemné klima.

Skutečnost, že se v Rusku otepluje, je také bytostně spjatá s vnitřním teplem v srdcích lidí, kteří tam žijí. Oni tu změnu způsobují. A pokud by došlo ke zničení téhle oblasti a všech lidí, kteří tam žijí, zanikne celá planeta. Právě tahle oblast bude zdrojem impulsů pro další dvě nadcházející epochy lidstva – Slovanskou a Východoslovanskou. V Americe se naopak ochlazuje. To je zase důsledek zamrzání srdce anglosaského národa. Klimatické radikální změny jsou tím extrémnější, čím větší je rozdíl mezi těmito dvěma tábory. Je to upozornění od matky Země, že lidstvo má spolupracovat a ne bojovat, že je žádoucí rozvinout to dobré z každého národa (státu) a pokusit se to harmonicky spojit. V každém národě je totiž spousta dobrých a přínosných podnětů pro globální spolupráci.

Těch útoků na Tartárii a Rusko bylo provedeno v minulosti skutečně mnoho, ať už byly vedené ze země či z orbity pomocí "šutrů", kterým se trochu "pomohlo" nebo pokrokových technologií a nějakých zbraní podobných dnešním atomovkám. Používání zbraní přesahujících chápání dnešní vědy bylo rozšířené i za dob Atlantidy i v antickém období. To je pro mnohé bohužel iracionální skutečnost. Kdybychom mohli vidět, jaké zbraně byly používány v celém světě v době starého Řecka a Říma, hodně bychom zírali. V té době byl vztah lidí k hmotě na vrcholu (v tom dobrém smyslu), ale dnešní materialismus už je řízeným úpadkem. Tehdy ještě panoval velmi silný vliv Marsu, který nahrával dosahování úspěchů národů především pomocí válek. Dnešní doba se již vyznačuje převládajícím vlivem Jupitera, takže válkami už nepůjde nic významného dosáhnout (jen dílčí úspěchy, které ale nakonec vždy skončí krachem toho, kdo je vyvolal). V dnešní době díky jupiterským vlivům, se budou velké věci dosahovat především šířením těch správných informací a podněcováním zdravého myšlení. Kdo se bude snažit válčit, zamrzl v minulé epoše...

Anunnačtí 'bohové' (Anubis, Ra, Jahve, Ball, Inanna a další) si na bohy jen hráli

16.07.2022

Rychlá navigace: