Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (49. díl)

(49. díl)

"Kosmičtí falzifikátoři" a nelidské dravčí entity udržovali lidstvo na Zemi pod neustálou důslednou kontrolou, v neustálém strachu a pod vlivem nemorálních autorit pečlivě vybíraných z řad "lidského společenského odpadu". Lidé byli udržování pod destrukčním vlivem nepravdivých informací jak technických, vědeckých tak i duchovních. Tím se lidstvo ocitlo v hluboké nevědomosti, v nízkých vibracích, chaosu, strachu a bylo neustále směřováno k duchovnímu pádu. Tímto mu byla neustále brána a velmi ztěžována možnost přirozeného evolučního vzestupu...
Ve druhé polovině 19. století po utajované globální katastrofě došlo k zorganizování dalšího odebrání celého spektra lidského poznání a zamlčování důležitých informací. Byla snížena technická vyspělost lidstva a lidem byla skryta celá řada do té doby běžných technologií, včetně používání mnoha zařízení a osvětlovacích těles na volnou energii. Globální katastrofa s povodní způsobila chaos na velké části planety a naopak velkou výhodu pro Británii, která byla touto událostí postižena minimálně. Bankéři na britských ostrovech (Rotschildové) shromáždili obrovské finanční, vojenské a technologické zdroje. Díky tomu začala britská pobočka východoindické nadnárodní obchodní společnosti, která si začala říkat Britské impérium, světovou expanzi. Svrhli mnohé vládnoucí kruhy a zorganizovali skutečné pronásledování místních aristokracií. Financovali všechny revoluce, ale nám je jejich dobyvačná agrese prezentována jako "národně osvobozovací boj". Šlo ale o svržení moci místních aristokracií a postupné předávání moci vznikající temné skryté světové vládě, která se tajně formovala prostřednictvím tajných společností a zednářských loží. Cílem byla úplná likvidace zbytků globální antické Impérie (Velké Tartárie) prostřednictvím jejího úplného rozvratu. Jezuité a Cabal vytvořili "Filtr možných znalostí" (Matrix) a "svatý Řím" byl předurčen, jako jedno z temných center Cabal (Řím, Londýn, New York) k ovládnutí lidstva. Tehdejší globální katastrofa také zničila a zasypala mnoho staveb antické globální Impérie – Velké Tartárie, které byly rozesety po celém světě a zahladila velkou část svědectví o životě z té doby a z velké části "pohřbila" historickou pravdu.
Pro dokonání plánu na ovládnutí lidstva byla zorganizována rozsáhlá dezinformační manipulace. Následná tzv. "věda" předávala lidem pokřivené a neúplné vědění a neumožňovala lidstvu rozvíjet skutečné poznání, aby pochopilo celou Realitu a roli Člověka v ní. Skutečná věda byla k dispozici jen pro vyvolenou parazitickou elitu, což vytvářelo ještě větší rozdíl mezi informovanými a neinformovanými a vedlo to ještě k hlubšímu ovládnutí ostatního lidstva. Na tomto scénáři se podílela celá řada zkorumpovaných vědců, lékařů a halasně propagovaných a glorifikovaných "osobností" a politiků, kteří byli členy temných zednářských organizací a podíleli se na zradě lidstva a na jeho oklamání (Isaac Newton, Charles Darwin, Louis Pasteur a mnozí další). Zednář Isaac Newton pomohl "vymazat" ze všech vědeckých publikací znalosti o ÉTERU, čímž došlo k obrovskému poškození původního celkového fyzikálního, chemického a biologického pohledu na svět. Znemožněním využívání volné energie byl uměle vytvořený nedostatek, hlad, zotročování lidí a zbytečné ničení přírody. Toto vše byla příprava na totální ovládnutí lidstva a vytvoření NWO...

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (49. díl)

15.07.2022

Rychlá navigace: