Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (48. díl)

(48. díl)

Rok 1824, byl rokem, ve kterém došlo k dalšímu brutálnímu napadení Velké Tartárie klimatickou nebo vojensko-technologickou zbraní a k masívnímu bombardování celé Euroasie, zejména centrální části Tartárie. V kronikách jsou tyto události zachyceny pomocí symbolů a jsou popisovány ohnivé koule na obloze a gigantické, nevídané lijáky. Tento destrukční úder byl také nepřímo prokázán zachycenými vrstvami popela v ledovcích a tvorbou ledu na místech, na kterých dříve nebyl. Následná povodeň a obrovské "bahnité lijáky" zasypaly budovy blátivou hlínou až na úroveň prvního patra. Při zániku mezipovodňové civilizace vznikl časový chronologický posun v délce 18 let. Stejný časový skok je patrný v dokumentech hovořících o explozi "meteoritu" nad Tulou.
Velká Tartárie byla zasažena více způsoby: jadernými zbraněmi, frekvenčními technologiemi, nasměřovanými meteority a asteroidy. Na celém jejím území došlo k obrovské katastrofě, která měla za následek jednak nesmírné škody, zničení veškeré infrastruktury, změnu klimatu, ale pochopitelně i k nepředstavitelně velkým ztrátám na životech mnoha pokrokových a vědomých lidí. Tato Slovansko-Árijská civilizace byla surově napadena kosmickou parazitickou silou, která tímto atakem umožnila předem vybraným rodům, aby v oblastech celé říše původní Tartárie převzaly moc!
V polovině 19. století tedy proběhla na Zemi globální katastrofa, která zcela změnila životní i společenské podmínky na planetě a rozdělila 19. století na dvě naprosto odlišná období. Dobové fotografie a rytiny ukazují pustá města, kopce bez stromů, velké nánosy bahna a hlíny v ulicích až do výšky 5 až 20 metrů. Jakoby se zastavil čas. Chybí dostatek lidí a pár přeživších se snaží odkopávat obrovské nánosy hlíny. Rusko, Amerika, Evropa, všude stejná situace. Dobové snímky zřetelně ukazují vykopávání Říma koncem 19. a ještě začátkem 20. století. Radikálně se změnila biosféra a dokonce došlo k radikálnímu poklesu tlaku atmosféry až 10 krát. Před tím používané vzduchoplavectví se stalo za těchto podmínek nereálné. Většina lidí byla odříznuta od komunikace s duchovním světem a temná parazitická síla byla zvýhodněna při své protilidské činnosti a ještě více si upevnila svoji moc a vliv na Zemi. Sever a jih planety pokryl led a Sibiř zmrzla na kost. Začaly zimní periody, které v minulosti nikdy nebyly. Katastrofa před rokem 1842 způsobila světový chaos. Nejméně byla touto událostí poškozená Británie, která zahájila nové rozdělování světa.
Lidé jsou v současné době nuceni čelit obrovské a neuvěřitelné lži. Byly jim zcela pomíchány, zfalšovány a překrouceny dějinné události a převrácena jejich časová chronologická posloupnost. Byly zfalšovány mapy, důležité listiny i kroniky. Některé historické osoby nevhodné pro manipulativní scénář našich loutkařů byly historicky vymazány nebo byl zcela pozměněn jejich skutečný život a jejich odkaz. Byla zapřena celá éra nedávné antické Impérie a Velké Tartárie a celá jejich minulost byla překryta vymyšlenými křesťanskými dějinami.
Lidstvu bylo vymazáno jeho vědomé období a do hlubokého zapomnění bylo posunuto jeho duchovní a pozitivní směřování, ctící odkaz Velké bílé Rasy. Lidem byla vštěpována parazitická a dravčí filosofie typu: "Větší ryba přirozeně požírá menší a slabší, účel světí prostředky a koho chleba jíš, toho píseň zpívej." Skutečné vesmírné hodnoty a kristovské postoje byly zesměšňovány a odsunuty do sféry naivity a utopie. Nositelé takových myšlenek byli upalováni, ukřižováni a zabíjeni.
Uměle vytvářené klimatické katastrofy a válečné konflikty zničily vybudovanou infrastrukturu lidstva, vylidnily města, zapříčinily hladomor a způsobily ztrátu velké části lidského poznání. Nastalo silné rozostření vnímání paměti lidstva a ztráta dějinné kontinuity. Na uvolněných územích došlo k novému "zalidňování" a lidem byla podstrčena nová, uměle vytvořená "His – Torie". Přes závoj všech těchto událostí prosvítá cíl těch, kteří za oponou toto loutkové divadlo vytvořili: Nesmíte znát pravdu ani své vlastní dějiny, abyste zůstali dostatečně nevědomí a lehce manipulovatelní, aby vám pak mohlo být přiděleno postavení plebejce a vy mohli být s poctami pasováni na nevědomého otroka.

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (48. díl)

14.07.2022

Rychlá navigace: