Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (47. díl)

(47. díl)

Každá kataklyzmatická událost, které bylo lidstvo vystaveno, zašlapala "Světelné hodnoty" hlouběji do bláta a uvrhla lidstvo ještě do větší duchovní temnoty. Tyto často uměle vytvářené tragické události prohlubovaly ztrátu historické paměti lidstva a pomáhaly stále více utvářet společnost, která se chová naprosto nelogicky, která pod sebou podřezává existenční větev a která místo toho, aby pečlivě schraňovala nabyté informace, vědomosti, chránila přírodu, její zdroje, připravovala, co nejlepší podmínky pro své potomky, tak byla směřována k tomu, aby vyznávala zničující filosofii kosmického parazita: "Po nás potopa". Dnešní demoralizovaná západní společnost je založená na surovém pragmatizmu a korupci a povýšeně prohlašuje, že to jsou demokratické hodnoty, které máme chránit. Společenské vztahy, bezcharakterní zvyklosti a rozsáhlé protilidské počínání je výslednicí dlouhodobé manipulace temných kosmických parazitů s lidmi. Proto je také to, co se děti učí ve školách a propagují globálně média naprosto nelogické, zmatené a celá společnost se chová nesmyslně, nepochopitelně a doslova šíleně.
Utajovanou uměle vyvolanou kataklyzmatickou potopu z roku 1675 přežilo mnohem více lidí na povrchu Země, zejména na vyvýšených místech. S tím nepočítali "zasvěcení" a dobře informovaní nohsledi kosmického parazita, kteří se před potopou uchýlili do podzemí, a kteří měli později svoji dopředu připravovanou agendou přeformátovávat zbytek lidstva a učit ho svou novou historii. Přežilo ale více lidí, než bylo naplánováno, kteří si pamatovali přece jen něco jiného, než to, co šířili ti, kteří se na tuto zhoubnou misi připravovali po desetiletí a vylezli jako krysy na povrch ihned, jakmile se přehnala kataklyzmatická událost. Proto pro tentokrát nedošlo k dokonání plného zotročení lidstva a jeho "převýchově". Temná pátá kolona si myslela, že nastane totální restart lidstva, který zajistí jejich "bohové". Doufali, že Velká Tartárie a Slovanství budou definitivně pohřbeni pod nánosy bahna a písku a teď najednou museli znovu čelit nové konfrontaci se Slovany. Měli připraven plán, že jakmile vylezou na povrch, zavedou nový jazyk, "vybalí" své vymyšlené legendy, přepíší historii a tak zcela přeformátují stávající realitu. Věřili, že dokončí globalistický projekt vytvořený svým podporovatelem – kosmickým parazitem, definitivně uzavřou lidstvo do vymyšleného umělého "Matrixu" a tak ovládnou pro své "Páníčky" navždy celou planetu.
Kosmický parazit samozřejmě nebyl spokojen s vývojem, který na planetě Zemi opět započal. Proto byly naplánovány další děsivé apokalyptické "klimatické události", které v kombinaci s jadernými ataky, laserovými, frekvenčními a elektromagnetickými útoky na Velkou Tartárii, způsobily v letech 1790 porušení kosmické klenby a zasypání celé řady koryt řek, s následným zabahněním a zatopením velkých měst kolem nich. Tehdy došlo také k zasypání rozsáhlých území pískem, kde se dnes nachází pouště. Vše nasvědčuje tomu, že v letech 1812 až 1815 proběhlo jaderné bombardování území Velké Tartárie s následnou jadernou zimou trvající až do roku 1819. Další velká katastrofa proběhla podle kalendáře v roce 1842, ale ve skutečnosti to bylo již v roce 1924. Po této katastrofické události se jakoby zastavil čas na 18 let a vznikla velká mezera v planetární historii. Temná parazitická síla pak byla nucena manipulovat s kalendářem a posunula řadu událostí o 20 let. Tím se události v době evropských majdanů v roce 1948 staly pro současné lidstvo ještě nepřehlednější a je ještě obtížnější dohledat a vysledovat to, co se tehdy opravdu stalo.
Na výše zveřejněné mapě, na severu Afriky jsou zobrazena a označena největší a nejdůležitější města, která spadala do sféry vlivu Velké Tartárie. Jsou to obrovská megaměsta, která měla kolem 10 milionů obyvatel. Na mapě také můžeme vidět řeky, které již na dnešních mapách neexistují. Jinak je na mapě vše zcela správně – topologie objektů a jejich vzájemná propojení i poloha měst. Na mapě neexistují žádné chyby a už vůbec ne v zásadních věcech jako třeba, na kterých řekách jsou hlavní města, do které řeky se vlévá další řeka, jezero nebo moře, poloha města atd. Podobná konfigurace řek v severní Africe, kde by se měla skutečně nacházet Saharská poušť, je navíc zobrazena také na jiných mapách a to až do první poloviny 18. století! Teprve po tomto datu se začne toto území označovat jako "Grand Desert Sahara", tedy jako "Velká saharská poušť" !!!

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (47. díl)

12.07.2022

Rychlá navigace: