Souvislosti, které všude nenajdete

Jaký byl základ dnešní Ruštiny?... Bukvice

Temní manipulátoři se nám snaží vnutit názor, že Slované byli jen zaostalý a hloupý národ. Opak je pravdou. Slované byli na vysoké technologické i spirituální rovině a navíc byli obdařeni svědomím. Jejich vysokou úroveň dokumentoval i jejich používaný jazyk. Ten se opíral o Bukvici s 49 znaky, které spolu vytvářely dokonalý lingvistický systém a obrazový celek. Veškerá slova se dala odvodit nebo použít tak, že i když je někdo slyšel poprvé, zcela jasně pochopil, oč jde. Vhodnou kombinací písmen se doslova vytvářely hologramy a víceúrovňové vnímání. Toto písmo bylo násilně vzato a nahrazeno abecedou s 26 písmeny bez svých vnitřních souvislostí.

Staroslovanská bukvice podporovala obrazové myšlení a pracovala s ním v několika úrovních čtení. To současný jazyk nedělá ani neumí. Vrátíme-li se ke staroslovanské bukvici, tak se navracíme k obrazovému myšlení a prostřednictvím obrazového myšlení pochopíme staroslovanské poznání a rozvineme schopnost víceúrovňového čtení textu. Každý, kdo se seznámí s Bukvicí, získá ohromný respekt před našimi Předky a jejich moudrostí.

V současném světě lidé hovoří mnoha jazyky. My Slované (včetně nás Západních Slovanů) máme společné dědictví – písmo. Toto písmo se nazývá древнеславянская буквица, nebo-li staroslovanská bukvice. Jako Slované jsme kdysi měli zcela jednotné písmo i jednotný jazyk. Teprve po odchodu jednotlivých rodů a národů z domoviny do nových vlastí, se společný jazyk postupně měnil. Přesto i dnes jsou mnohá slova společná nebo velmi podobná a slovanské národy se mezi sebou velmi snadno dorozumí (ta podobnost slov je ale nejen mezi slovanskými jazyky). Z původních slov se ale zachovalo nejvíce v ruštině – asi 40%, v ukrajinštině – cca 35%, a čeština a slovenština mají něco okolo 20% původních slov. Ničení slovanské slovní zásoby probíhá již mnoho století a je cílené. Staroslovanská bukvice podporuje obrazové myšlení a pracuje s ním v několika úrovních.

U každého člověka je vnímání na úrovni vědomé a podvědomé, přičemž podvědomé vnímání tvoří podstatně větší část. Hovoříme-li mezi sebou současným jazykem, tak na vědomé úrovni nám přináší sdělení základní informace, ale na podvědomé nic. Prostřednictvím našeho původního jazyka se naučíme vnímat hlubší úrovně jazyka skrz obrazy, které v sobě nese, a my získáme schopnost obrazové komunikace prostřednictvím našeho podvědomí. Právě bukvice je výborným nástrojem v dorozumění mezi vědomím a podvědomím. Je nástrojem, díky němuž můžeme dosáhnout splnění našeho životního úkolu. Tím, jak se postupně bude rozšiřovat naše vnímání, tak budeme stále více rozumět. Tento proces vytváří stále se rozšiřující a stoupající spirálu našeho vnímání a chápání.

1. Bukvice rozšiřuje naše vnímání
2. Umožňuje nám pochopit různé významy a světonázory, které jsou bukvicemi vyjádřeny
3. Učí nás rozumět hlubinnému sakrálnímu významu slov a tomu, co je zašifrováno ve slovech a písmech. Díky tomu všemu se nám zobrazí hlubinný obraz, podtext a odkaz našich Předků.

Jaký byl základ dnešní Ruštiny?... Bukvice

18.07.2022

Rychlá navigace: