Souvislosti, které všude nenajdete

Jazyk je základní svatyně moudrosti a vědomostí Rodu

Staroslovanský jazyk má chrámový charakter, což nese v sobě význam, že je chráněný. Je to základní svatyně moudrosti a vědomostí Rodu, které by měl člověk studovat, číst a přijímat zejména tehdy, když už je na to připraven. V tomto smyslu slova na věku nezáleží, protože zde hovoříme o duchovní připravenosti. Někteří ji mají již v dětském věku, jiní se k ní prací na sobě postupně přibližují a někteří se k ní v současné inkarnaci nedopracují vůbec.

Hodně se v posledních letech mluví o pozitivním myšlení, o tvoření obrazů, jimiž si do svého života můžeme přitáhnout určitou realitu a zhmotníme svá přání. Tyto "novinky" k nám přichází ze západu upravené do vznosných slov a zahalené do kabátu tajemství. Ten či onen esoterik vydělává pěkné sumy peněz na střípcích poznání, které unikly z východu. Jsou to ale jenom střípky, které většinou nemají v sobě to původní poselství a hlubší souvislosti. Lidé se na ně vrhají v touze rychle se něco povrchně dozvědět, zbohatnout, rychle se uzdravit, rychle vyřešit svůj problém a vtáhnout si do života bohatství a hojnost. Některým se to opravdu podaří. Ti se pak stanou vzory, za kterými se ženou povrchní davy. Toto, ale není to opravdové poznání, ale jen lesknoucí se třpytka.

Díky vnímání bukvice můžeme poodhalit celou hloubku poznání. Obrazně řečeno nejdříve uvidíme kruh, teprve později v něm uvidíme kouli. A naposled se učíme vnímat to, že tato koule není vlastně koulí, ale spirálou stoupající energie...

Образъ

Об – každý člověk přichází na svět s úkolem, sudbou, kterou mu dává do vínku bohyně Země "Mokoš". Životní události projdou tak, jak jsou dané, pokud se člověk nebude ptát a snažit, jak je změnit. Evoluce člověka je schovaná v jeho vztahu k těmto událostem, aby mohlo dojít k přeprogramování "osudu" a jeho změně.

Разъ – pokud člověk pozná sám sebe, změní v sobě algoritmus myšlení a v důsledku toho změní i situace kolem sebe.

Pokud bude člověk myslet obrazně, dojde u něj k pochopení těch (разъ) i oněch (Об) pravd, pak může dojít k vlastnímu vnímání a vytvoření vlastní filozofie. Místo toho ale mnoho lidí opakuje a rozšiřuje pouze to, co vytvořil manipulativně tento systém.

Jazyk je základní svatyně moudrosti a vědomostí Rodu

19.07.2022

Rychlá navigace: