Souvislosti, které všude nenajdete

Systém staroslovanské bukvice

Bukvice jsou seřazeny do tabulky o 7 x 7 čtvercích. Je jich tedy celkem 49 a tvoří zároveň mozaiku. Jednotlivé bukvice se dají číst všemi směry. Každá bukvice má svůj obraz a sjednocením obrazů ve slově vyvolává pochopení hloubkového významu slova. Bukvice jsou zapsány do tabulky určitým algoritmem, díky němuž je možné z tabulky získávat v ní vložené informace. Tímto uspořádáním je zapsán celý slovanský světonázor. Bukvice tvoří mozaiku, ve které je zapsáno veškeré vědění. Díky tomuto mozaikovému uspořádání je možné slova číst i v případě, že některé bukvice budou chybět, protože když chybí nějaký dílek v mozaice, tak jsme stále schopni vidět celkový obraz. Tato schopnost uvidět obraz je možná ale pouze do určitého počtu chybějících dílků.

Už v dávné době nebylo po chuti agresivně se moci chápajícím protilidským silám, aby tato ucelená vědomost o lidském bytí, Vesmíru a všech důležitých duchovních zákonitostech zůstala zachovaná. Proto vyslali své prodejné poslíčky, aby nás Slovany "zachránili" od vědomosti. Tito sluhové – Cyril a Metoděj upravili naše staré písemnictví a zjednodušili je tak, že se stalo sakrálně nečitelné, a tudíž ztratilo svou hlubokou hodnotu uchování zásadních vědomostí. Dodnes je na povel za to musíme oslavovat, dokonce ještě "slavíme" i státní svátek na počest likvidace našeho slovanského písemnictví (podobně jako musíme oslavovat 6. července upálení a smrt velkého zastánce pravdy a lidství mistra Jana Husa). Od té doby se vědomosti už nepředávají "mozaikou", ale záměrně již jen tzv. "kaleidoskopem". To je styl předávání střípků poznání, často nepřesných, zmanipulovaných či nepravdivých, které jsou řazeny chaotickým neuspořádaným způsobem, bez možnosti jakékoliv celkové mozaikové kontroly. Takto se děti, ale i dospělí učí doposud. Když se nějaká důležitá informace vynechá, nelze nikdy poznat, co se vynechalo a patřičnou informaci doplnit.

Většina lidí je tak odsouzena k nepochopení celistvosti, celkového obrazu či celostního přístupu, ať už se jedná o historii, vědu či medicínu. A přesně o to vládnoucí garnituře šlo už v době Byzantské říše a tato tristní situace přetrvává až do dneška. Přesto Strážci poznání pro nás zachránili toto vědění pro současnou dobu, kdy k nám konečně přichází opět Světlo a mnoho lidí cítí hlad po skutečných vědomostech, poznání a pravdě. A nezachránili jenom to. Podařilo se jim ukrýt ještě hlubší a širší komplex vědomostí zapsaný v Charuně (Slovansko-Árijských Runách), z níž vyšla nejen bukvice, ale i sanskrit.

Systém staroslovanské bukvice

20.07.2022

Rychlá navigace: