Souvislosti, které všude nenajdete

Studiem a poznání bukvic se opět vracíme "Domů"

Každá bukvice má své vibrace, které nám dávají možnost je procítit na úrovni vnímání a je nástrojem rozvoje naší empatie. Člověk začne postupně cítit bukvy, jednotlivá slova a začne vnímat i skryté obrazy. Ty mohou být často zcela odlišné od významu známého z běžného (povrchního) čtení.

Například rozebereme-li slovo комп (komp – počítač) – běžný význam si každý vyloží podle toho, k čemu a jak se počítač používá. Hloubkový význam je ale úplně odlišný:
ко – kako – cesta duchovního růstu
м – myšlení
п – pokoj
= cesta pokojného duchovního růstu skrze myšlení

Pokud si bukvicemi přepíšeme i současná slova, bukvice vstoupí mezi sebou do energoinformačního pole jako staré jazyky a pokud známe obrazy staroslovanských bukvic, tak nám předají ucelenou informaci a my příslušnému sdělení můžeme přesně a plně porozumět. Bukvice naši Předkové vnímali jako obrazy, díky nimž dokázali otevírat cestu pro přenos informací z našeho vyššího vnímání. Kdo se naučí pracovat s bukvicemi, tak se naučí zároveň pracovat s obrazy, které jsou univerzálním dorozumívacím jazykem ve Vesmíru. Bukvice jsou důležitým prostředkem pro náš duchovní rozvoj.

Studiem a poznání bukvic se opět vracíme 'Domů'

21.07.2022

Rychlá navigace: