Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (3. díl)

(3. díl)

Rife byl nenáročný vědec, který se hlavně věnoval svým objevům, než pověsti a slávě. Jeho odpor k lékařské politice ho později zanechal v nevýhodě, když ho napadly mocné síly. Archontské síly a velmi mocní lidí z farmaceutického průmyslu zařídili, aby bylo vyřazeno jeho dílo z lékařských vyhledávačů, písemností, a proto není divu, že o něm dnes ví minimální počet lidí.
Rife pracoval společně s mnoha špičkovými vědci a lékaři té doby, kteří popsali různé oblasti jeho práce. Zde jsou některá jména: E. C. Rosenow (dlouholetý šéf bakteriologické kliniky v Mayo), Arthur Kendall (ředitel Northwestern Medical School), Dr. George Dock (mezinárodně uznávaný lékař), Alvin Foord (slavný patolog), Rufus Klein-Schmidt (prezident USC), R. T. Hamer (ředitel Paradise Valley Sanitarium), Dr. Milbank Johnson (ředitel AMA Southern Kalifornia), Whalen Kortison (hlavní lékař Santa Fe Railway) a celá řada dalších vynikajících odborníků.
Rife se soustředil na vylepšení své metody ničení virů. K zabití virů používal stejný princip jako na jejich zviditelnění. Tím principem byly rezonance. Zvětšoval sílu jejich přirozené frekvence, na které rezonují, až došlo k jejich deformaci a následnému puknutí. Při tomto procesu absolutně nedocházelo k žádnému poškození okolních tkání. Tento princip může být demonstrován tak, že při použití určité frekvence, můžeme rozbít skleničku na víno. Je tomu tak proto, že sklenice rezonuje na určitém přesném kmitočtu a dostane se do stejné rezonance. Vše ostatní má jinou frekvenci a proto je zničena pouze sklenice se stejnou frekvencí. Existují doslova stovky trilionů rezonančních frekvencí a každá molekula určitého druhu má svojí vlastní frekvenci. Rife pracoval po mnoho let a někdy i 48 hodin bez přestání, než objevil frekvence ničící původce oparů, dětské obrny, míšní meningitidy, tetanusu, chřipky a mnoha dalších choroboplodných mikroorganismů.
V roce 1934 universita v jižní Kalifornii jmenovala zvláštní výzkumný lékařský výbor, který měl sledovat skupinu šestnácti pacientů smrtelně nemocných rakovinou, kterým již tehdejší medicína nedokázala pomoci, a byli podle mínění lékařů odsouzeni ke smrti. Léčba byla prováděna v krajské nemocnici v Pasadeně v Kalifornii. Tým zahrnoval skupinu lékařů a patologů a jejich úkolem bylo prověřit, zda zůstanou naživu při použití Rifeho přístroje alespoň po dobu 90 dní.
Po uplynutí 90 dní učinil výbor neuvěřitelný závěr: 14 pacientů bylo zcela vyléčeno a zbývající 2 pacienti se plně vyléčili v průběhu dalších 4 týdnů. To znamenalo, že celkový úspěch Rifeho léčebné technologie byl 100 %.
Tato léčba byla pečlivě zdokumentována a dopodrobna popsána. Celá léčba spočívala v tom, že pacienti se dostavili třikrát týdně do místnosti, kde byl umístěn Rifeho generátor frekvencí s plazmovou trubicí. Každý pacient byl při jedné návštěvě vystaven tříminutovému působení tohoto generátoru. To bylo celé léčení, žádné agresivní ozařování, pilulky či roztoky, které jsou vznešeně nazývány chemoterapií.
Dne 20. listopadu 1931 byl pořádán v Pasadeně na pozemku Dr. Milbanka Johnsona banket na počest Royala Raymonda Rifeho. Banketu se zúčastnilo 44 nejrespektovanějších lékařských autorit té doby a oslavoval se konec všech nemocí na světě. Ale již v roce 1939 většina z těchto doktorů a vědců, popřela, že by se někdy s Rifem setkala. Co se asi stalo, že tolik brilantních a "čestných" lidí, začalo mít paměťovou vadu...?

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (3. díl)

28.05.2022

Rychlá navigace: