Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (2. díl)

(2. díl)

Royal Raymond Rife (1888 - 1971) byl geniální vědec a mikrobiolog, který vyvinul optický mikroskop, poskytující zvětšení a rozlišení, které nebylo do dnešních dní překonáno. Mikroskop byl schopný přes zvláštní křemennou optiku získat velmi vysoké rozlišení. Jeho mikroskopy předčily teoretické limity obyčejného viditelného světla v mikroskopii. Byl dalším z celé řady géniů, jimž se globální systém snažil všemi možnými nátlakovými prostředky znemožnit předat lidstvu jejich úžasné výzkumy. V tomto případě si globálně mocenský systém dal skutečně záležet, protože jeho jméno bylo vyňato ze všech lékařských a vědeckých vyhledávačů. Jeho práce je totiž natolik převratná, že zavedení jeho výzkumu do praxe by prakticky znamenalo vyléčení všech známých virových a bakteriálních nemocí na planetě včetně rakoviny. V roce 1920 dokončil stavbu prvního virového mikroskopu na světě. V roce 1933 zdokonalil tuto technologii a postavil neuvěřitelně komplexní univerzální mikroskop, který měl téměř 6000 součástí a byl schopný zvětšit objekt na 60 000 násobek normální velikosti. S tímto unikátním mikroskopem se Rife stal prvním člověkem na světě, který viděl živé viry, a po dlouhou dobu bylo jeho zařízení jediné, které něco podobného mohlo ukázat. Moderní elektronové mikroskopy totiž okamžitě zabíjejí to, co je zkoumáno a teprve potom můžeme sledovat organizmy, které jsou ale mrtvé.
V Rifeho mikroskopu bylo v reálném čase vidět, jak viry mění formu a množí se, reagují na karcinogenní látky a dokonce, jak se zdravá buňka mění v buňku rakovinnou.
Rife nejprve pečlivě identifikoval spektroskopem individuální podpis každého mikroorganismu, potom pomalu otáčel křemenným optickým hranolem, až dosáhl potřebné vlnové délky, která dopadla na zkoumaný mikroorganismus. Tak mohl stanovit příslušnou frekvenci, na které oscilují jednotlivé organizmy. Každá molekula totiž má svoji vlastní frekvenci. Neexistují dvě molekuly, které by měly stejnou frekvenci a energetický podpis. Rezonance pak zesiluje vyzařování stejně, jako když se sloučí dvě oceánské vlny.
Mikroorganismus, který je normálně neviditelný pří denním světle, se najednou rozzáří a stane se viditelným, když je ozářen frekvencí a rezonancí shodnou s jeho vlastním spektroskopickým podpisem.
Rife byl tak schopen sledovat jinak neviditelné organismy, jak napadají tělesné tkáně a viděl je tak, jak je nemohl vidět nikdo jiný běžným mikroskopem. Více jak 75% organismů, které Rife viděl ve svém mikroskopu, jsou viditelné pouze v ultrafialovém světle. Protože lidské oko ultrafialové světlo nevidí, Rife překonal toto omezení tak, že osvětlil mikroorganismus, virus nebo bakterii, dvěma různými frekvencemi ultrafialového světla, které rezonovalo s jeho spektrálním podpisem. Tyto dvě vlnové délky vytvořily sloučenou interferenci, která měla takovou vlnovou délku, že již byla v rozsahu spektra, viditelného lidskému oku. Takto Rife dokázal udělat tyto mikroorganismy viditelné bez jejich zabití. Toto neumožňují ani dnešní elektronové mikroskopy.
V roce 1930 byl Rife již tak daleko před svými kolegy, že nikdo z nich nemohl pochopit, co vlastně dělá. Rife poprvé identifikoval lidské rakovinové viry již v roce 1920. Byl neskutečně pracovitý, udělal více než 20 000 neúspěšných pokusů s transformací normální buňky do buňky nádorové. Nakonec při pokusech uspěl a ozářený rakovinový vir prošel přes ultra jemný filtr a byl vstříknut do těla laboratorních zvířat. Ze stejné kultury potom Rife následně po sobě vytvořil 400 nádorů na laboratorních zvířatech. Vše bylo pečlivě zaznamenáno, nafoceno a nafilmováno. Rife pojmenoval rakovinný vir Cryptocides primordiales (BX). Toto byl počátek jeho geniálního objevu...

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (2. díl)

27.05.2022

Rychlá navigace: