Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (4. díl)

(4. díl)

Zprávy o Rifeho zázracích se smrtelně nemocnými pacienty se dostaly do špatných uší. Co by se stalo, kdyby byla k dispozici léčba všech nemocí? Byl by to konec farmaceutického průmyslu. To elity nemohly připustit. Nejprve byl učiněn pokus, od Rifeho koupit jeho vynález. Není těžké uhodnout, jak by skončil. Podobných vynálezů, které by obrovskou měrou přispěly k dobru a prospěchu celého lidstva, leží v trezorech na tisíce. Morris Fishbein byl vyslán jako zástupce AMA (Americké lékařské asociace) s nabídkou, kterou Rife údajně, nemohl odmítnout. Rife však odmítl. Fishbein pochopil, že strategie obvinění by v případě Rifeho selhala. Rife nemohl být zatčen za provozování praxe bez licence. A soud by při smyšleném obvinění musel čelit desítkám svědeckých výpovědí nejlepších lékařských kapacit, s kterými Rife spolupracoval. A obhajoba by nepochybně použila na obranu nezvratitelné praktické úspěchy při použití jeho léčby.
To poslední, co farmaceutický průmysl chtěl, bylo veřejné líčení s člověkem, který léčí rakovinu se 100 % úspěchem a používá k tomuto léčení jen trošku frekvenční elektřiny. To by u celého národa mohlo vzbudit myšlenku, že nepotřebují léky. A protože Rife strávil celá desetiletí tím, že si vedl pečlivou evidenci svých výzkumů, včetně filmové a fotografické dokumentace, byla potřeba jiná taktika.
První, co bylo podniknuto, bylo postupné rozkradení psaných záznamů, filmů a fotografii z Rifeho laboratoře. Viník krádeží se nikdy nenašel. Když se Rife snažil obnovit svá chybějící data (v době, kdy nebylo možné udělat fotokopie ani použít počítače), někdo odstranil jeho drahocenné virové mikroskopy. Ještě před tím zničil úmyslně založený požár do základu jeho laboratoř v New Jersey, zrovna v době, kdy se vědci připravovali oznámit potvrzení úspěšnosti Rifeho práce. Další pohroma ale přišla později, když policie nezákonně zabavila zbytek dokumentace z Rifeho padesátiletého výzkumu. (Zde je názorně vidět jak archontský globální systém vše skrytě kontroluje, veškerou vědu i tok informací). Potom v roce 1939 pomáhali agenti farmaceutických společností Philipu Hoylandovi ve strojeném procesu proti jeho vlastním společníkům ve firmě Beam Ray Corporation. Tato společnost byla jediná, která tehdy dokázala zhotovit Rifeho přístroje. Společnost byla zruinována náklady na soudní výdaje a dostala se do konkurzu. Co se dělo dále v nemocnicích, kde se s úspěchem zkoušela Rifeho léčba? Lékaři a vědci se samozřejmě snažili bránit Rifeho úspěšný vynález, ale nemohli si dovolit ztrátu dotací a privilegií. Byly vynaloženy obrovské finanční částky na to, aby ti, kdo znali Rifeho terapii, zapomněli na to, co viděli. Žádná částka nebyla dost vysoká k potlačení této technologie, protože ošetřování ("zabíjení") lidí s rakovinou je skutečně velice výnosný obchod. Například Arthur Kendall, ředitel Northwestern School Medicine, který pracoval s Rifem na léčení rakovinových nádorů, dostal částku 250 000 dolarů a odjel do Mexika. To byla v té době skutečně velká suma peněz. Také Dr. George Dock, další prominentní osoba, která spolupracovala s Rifem, byl umlčen enormní částkou peněz a Americká lékařská asociace mu za to věnovala ty největší možné pocty.

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (4. díl)

29.05.2022

Rychlá navigace: