Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (5. díl)

(5. díl)

Lékařské časopisy, ovládané Americkou lékařskou asociací, nevydaly již ani zmínku o Rifeho úspěšné terapii. Proto celé generace studentů promujících na lékařských fakultách neslyšely ani zmínku o Rifeho revolučních objevech v lékařství. Velikost a rozsah tohoto zločinu jsou nedozírné a jedná se o největší hromadnou vraždu v historii lidstva. Umřelo již více lidí než v obou světových válkách. Kolik lidí za celá desetiletí již přišlo zbytečně o život a kolik lidí ještě zbytečně zemře?
V současné době v celém světě umírá na rakovinu přes 5 000 000 lidí ročně. Jen u nás v ČR, umírá 76 lidí na rakovinu za den, což je za rok více jak 27 000 lidí. Se vzrůstajícím počtem nemocných úměrně stoupají i zisky farmaceutických společností a v dnešní době dosahují astronomických částek.
V jednom období bylo předloženo ke schválení 176 500 léků proti rakovině. Stačilo, když lék vykazoval úspěchy pouze v jedné šestině jednoho procenta, aby mohl být schválen k prodeji. Když pacient umřel na příznaky způsobené léky, léčba byla zaznamenána jako úspěšná, nebo částečně úspěšná, protože pacient nezemřel na rakovinu. Realita byla taková, že léky zabíjeli pacienty dříve než choroba.
Systematickou zlovolnou činností vysoce postavených představitelů farmacie bylo dosaženo toho, že Rifeho celoživotní práce a objevy byly nekompromisně ignorovány a nikdo o nich nevěděl. Výsledek jeho práce je zamlčen, zatímco dál pokračuje utrpení milionů lidí jen proto, aby nějaká malá skupina chamtivých lidí měla obrovské zisky a aby proudila energie utrpení a smrti směrem k Archontům.
Naštěstí Rifeho smrt neznamenala konec elektronické léčby. Několik neúplatných lékařů a vědců zrekonstruovalo jeho frekvenční přístroje a udrželi tak naživu jeho myšlenku. Rifeho technologie se stala znovu veřejně známou v roce 1986. Bylo to hlavně díky knize Barryho Lynese s názvem "Rakovinná léčba která fungovala" (The Cancer Cure That Worked).
Bohužel tato technologie i v dnešní době není oficiálně povolena používat pro lékařské účely a mohou s ní pracovat pouze veterináři na nemoci zvířat. Lékaři, používajícímu tuto metodu, který upadne v nemilost mocných, hrozí ztráta lékařského diplomu. Pokud by dál provozoval lékařskou praxi, dostane se do konfliktu se zákonem a může skončit ve vězení. Do podobných problémů se dostala i vynikající lékařka Dr. Hulda Regehr Clarková a skončila na nějaký čas ve vězení – nikdy však nebyla jakýmkoliv soudem pravomocně odsouzena. Dr. Clarková rozhodně nebyla sama, kdo utrpěl podobnou šikanu. Od dob středověku je zde ale možné spatřit již určitý pokrok – kacíř už není upalován, ale pouze vězněn, pouze někdy zde umírá na "selhání srdce" nebo na neznámou otravu.
Pokud si někdo myslí, že žijeme v demokratickém světě, tak je na hlubokém omylu. Každý člověk má právo na šťastný život v míru, pokoji a ve zdraví. Každý člověk by měl myslet na druhé, chovat k nim lásku a být ochoten pro ně něco nezištně udělat. Pokud budou lidé stále ožebračováni úzkou skupinou mocných, kteří vládnou tomuto světu, vlastní banky, sdělovací prostředky, klíčové zdroje surovin a energií a budou jim bezmyšlenkovitě sloužit zkorumpovaní, bezcharakterní a hloupí politici, lékaři a ostatní nevědomí lidé, bude tomuto světu vládnout duchovní chudoba a svět bude zbídačený a plný nuznosti. Dokud budou umírat miliony lidí ve jménu mocného farmaceutického průmyslu a neživých globálních subjektů, bude tato planeta jen smutným místem k přežívání. Je na odvážných, probuzených a laskavých lidech, aby toto změnili.

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (5. díl)

30.05.2022

Rychlá navigace: