Souvislosti, které všude nenajdete

Nastal čas být otcem a matkou svého vlastního vnitřního dítěte

Chtěl bych k vám moc rád promluvit o síle, která se ve vás nachází. O síle vašeho vlastního vědomí a vašeho vlastního bytí. O síle vaší vlastní duše. Příliš často ještě hledáte různá řešení mimo sebe. Avšak jakmile naleznete řešení v sobě, začnou se problémy a nezpracované situace sami rozpouštět. Uvědomte si, že jste středem svého bytí a sluncem svého vlastního Vesmíru. Nasměrování vašeho vědomí i to, jak je naladěno, rozhoduje o tom, jak se cítíte, co si myslíte a jak reagujete. Všechny děje řídíte z hlubin sebe sama podobně, jako slunce směřuje své paprsky ven do prostoru. Když uvěříte, že existují části vás samých, které by slunce nemělo osvětlovat, že jsou místa, na které by nemělo svítit, že jsou věci, které by nemělo hřát svými paprsky, pak všichni a vše, co životě potkáte, tato přesvědčení potvrdí. Podobně může být pomoc či rada od někoho jiného přijata pouze tehdy, když dovolíte svému vlastnímu slunci zářit světlem toho, kdo vám radí v nějakém problému, s kterým potřebujete pomoci. Je vždy pouze na vašem rozhodnutí, zda zviditelníte svou určitou stránku a otevřete tak dveře Světlu poznání. Nikdo jiný vás to nemůže přinutit udělat. Proto vám také nemůže nikdo jiný pomoci, pokud sami sobě nedovolíte, aby vám bylo pomoženo. (To platí stejně pro pozemskou pomoc, jako pro pomoc "mimozemskou".)
Přesvědčení, která vás přivádějí k myšlence, že vám chybí síla k nalezení vlastní cesty a k tomu, znovu správně vnímat svůj vlastní osud, jsou uvnitř vás stále živá. Tato přesvědčení jsou spojena s minulostí, ve které jste na dlouhý čas ztratili sami sebe. Hovořím především o vaší minulosti zde na planetě Zemi, o minulosti mnoha pozemských životů, ve kterých jste prožívali mnoho Temnoty. Tato historie nebyla bezvýznamná. Je to historie, ve které jste byli konfrontováni se spoustou strachu a ve které váš strach zastínil vaše vnitřní slunce. Nyní se ovšem pomalu probouzíte. Část lidstva je již znovu ve Světle, ale rovněž je zde stále ještě mnoho aspektů, které jsou zastíněny strachem a nejistotou ohledně vás samých. Tuto temnotu můžete přirovnat ke ztracenému dítěti. Část vaší duše je takovým ztraceným dítětem, které ztratilo svoji cestu v bolavé minulosti. Avšak vaše minulost není statická věc. A protože je čas do jisté míry iluzí, není nic neodvratně ztraceno v čase. Nejsou žádné uzavřené dveře. Ztracené dítě uvnitř vás může být vyléčeno a jeho jednotlivé části roztříštěné v minulosti mohou být znovu nalezeny a sestaveny. Vy jste jeho rodiče, vy jste ti, kteří byli stvořeni k tomu, aby tohle dítě ochraňovali, kteří ho mohou zahřát, potěšit a přivést zpět ke skutečnému životu.
Jste sice velmi dobří v přežívání, ale zapomněli jste v době hluboké temnoty, jak plně a opravdově žít. Skutečné žití je však mnohem jiskrnější, šťastnější a mnohem více inspirující. Takto umí žít ta vaše nejschopnější část, ale také vaše vnitřní dítě, které bylo ztraceno v temnotě a čase. Ztratilo se ve stínech minulosti a v nahromaděných traumatizujících událostech. Vždy, když jste se inkarnovali sem na Zemi, tak jste se na úrovni duše rozvíjeli podobně, jako se vyvíjí děti v dospělé. V tomto smyslu jste na Zemi přišli jako děti a prožili zde mnoho zážitků, které jste často plně nechápali. Ale nyní se dostáváte na konec jedné fáze vašeho vývojového cyklu. Je čas se povznést nad všechny prožitky, které nebyly pochopeny a vyrůst ve vědomé "rodiče". Nastal čas být otcem a matkou svého vlastního vnitřního dítěte. A to je to, na co teď poukazuji. Hovořím zde o vnitřní síle vašeho vědomí, síle povznést se nad všechny problémy a své zraněné vnitřní dítě tak uzdravit.

Jeshua

Nastal čas být otcem a matkou svého vlastního vnitřního dítěte

10.02.2022

Rychlá navigace: