Souvislosti, které všude nenajdete

Podstatou Kristovského vědomí je, že neodmítá Temnotu, ale obejme ji svým Světlem

Zdravím vás s velkou láskou ve svém srdci. Všechny vás znám. Vidím a cítím vaše duše a mnohé z vás znám ze života před 2000 lety. Byl jsem lidskou bytostí stejně jako vy. Měl jsem přístup k energii své duše. Stejně, tak jako vy dnes, jsem zápasil s lidskými pochybnostmi, strachem a hněvem. Proto k vám nyní cítím takovou blízkost. Vím dobře, čím si procházíte. Jste andělskými bytostmi. A přestože jsou andělé pravdou, tak i oni se museli zabývat lidským strachem a temnotou, která znesnadňuje slyšet hlas jejich duše. V této chvíli jsem k vám pronikl přes závoj iluzí. Jsem s vámi a mohu vám říci, že Nový věk právě začíná. Nový věk, ve kterém lidé budou moci zde na Zemi lépe uplatnit energii svých duší. Hluboce toužíte po spojení se svými dušemi, ale temná společnost vás bohužel nenaučila, jak to máte udělat. Všude kolem vás je stále spousta strachu a negativity, a proto se mnohým z vás během výchovy a dospívání zahalilo vědomí hustým závojem. Jako malé dítě můžete být často ve spojeni s radostí a inspirací své duše. Zavnímejte to malé dítě kolem sebe, je stále naživu. Pozvěte ho do svého náručí. Je součástí vaší duše. Chce se k vám vrátit. Buďte si však také vědomi nánosu iluzí a strachu, který si sebou nesete. Můžete si ho představit jako temnou šedou energii. Nebojte se ale na tuto energii podívat. Vaše odvaha ji nechá odejít.
Lidé se často chybně snaží uniknout své vnitřní temnotě. Snaží se nalézat řešení mimo sebe. Sílu a poznání hledají ve vnějším světě. Tam ale nenajdete to, co hledáte. Musíte oslovit svou vnitřní prázdnotu, svůj strach. Nebojte se toho. Pozorujte se, jak držíte pochodeň světla a stojíte uprostřed tohoto oblaku temnoty. Pokud stojíte uvnitř něj, můžete slyšet plačící hlasy. Tyto hlasy patří vám. Jsou vaší součástí a cítí se osamělé a opuštěné. Nedívejte se na svou vnitřní temnotu a bolest jako na své nepřátele. Pohlížejte na ně jako na děti, které se ztratily a mají strach. Otočte se k nim a přijměte je. Odhodlaně držte svou pochodeň světla. Pokud tak učiníte, okamžitě ucítíte nárůst své vlastní vnitřní síly. Tak si znovu vezmete zpět svoji odloženou zodpovědnost.
Pokud se chcete spojit se svojí duší a slyšet její vzkazy, musíte se postavit své vnitřní temnotě. Pokud nebudete průběžně čelit své vnitřní temnotě, tak se ve vašem životě začnou vršit situace, které pocítíte jako krize. Nehoda, nemoci, ztráta milované osoby. Ve skutečnosti vás tímto "život" vyzývá, abyste pohlédli na svou vnitřní temnotu a má vždy v úmyslu vrátit vás zpět ke své duši. Toto se ale nemusí odehrávat prostřednictvím utrpení a krizí. Pokud máte odvahu pohlédnout na svou temnotu zpříma, nebudete muset přitahovat vnější krize k tomu, abyste tak učinili. Právě toto znamená, jít po spirituální cestě. Je to okamžik, kdy jste připraveni podívat se dovnitř sebe a vyslyšet vedení své duše a čelit všemu, co vám brání jí naslouchat. Nebuďte na sebe příliš přísní. Je to cesta vzestupů i pádů. V určitém okamžiku ucítíte Světlo své duše. To vás pozvedne z tíhy, která náleží pozemské sféře. Zasloužíte si ve svých životech zažívat radost a štěstí. Jakmile přejdete na úroveň své duše, vzpomenete si na to, kým skutečně jste, odkud pocházíte, na místo jednoty a místo bezpodmínečné lásky. Pocítíte přítomnost toho místa. Tím, že ho procítíte svým srdcem, tak ho přinesete na Zemi. Tak vytváříte bránu do nové reality na Zemi. Na úrovni duše je čas pouhou iluzí. Pociťte energii Nové Země, která se nyní právě rodí. Představte si, jak zde žijete, svůj dům, své okolí a komunitu, ve které žijete. Nechejte vaši fantazii volně proudit. Pociťte tuto energii. Pociťte, co vám dělá největší radost a jak vámi snadno protéká energie radosti a inspirace. Učte se prostřednictvím radosti a ne prostřednictvím utrpení. Neustále se učíte a rostete. Je možné žít jen radostně, s inspirací a v míru. Vyžaduje to ale ochotu čelit své nejhlubší temnotě. Jste semínka Kristovského vědomí, která nyní začínají kvést. Každý z vás má svůj vlastní přínos. Všichni jste potřební a velmi cenění. Radujte se ze své výjimečnosti. Jste nádhernými bytostmi Světla, šířící Kristovského vědomí. Podstatou Kristovského vědomí je, že neodmítá Temnotu, ale obejme ji svým Světlem.

Jeshua

Podstatou Kristovského vědomí je, že neodmítá Temnotu, ale obejme ji svým Světlem

11.02.2022

Rychlá navigace: